Tư duy chiến lược, kinh nghiệm thực chiến, kiến thức chuẩn mực
là hành trang để mỗi cá nhân phát triển sự nghiệp thành công và doanh nghiệp tăng trưởng bền vững

Khóa học

27.08.2019
6.500.000 VNĐ
3 - 5 - 7
8 BUỔI
05.09.2019
10.000.00 VNĐ
3 - 5 - 7
12 BUỔI
09.09.2019
4.800.000 VNĐ
2 - 4 - 6
12 BUỔI
10.09.2019
11.000.000 VNĐ
3 - 5 - 7
12 BUỔI
17.09.2019
11.400.000 VNĐ
3 - 5 - 7
14 buổi

Ưu đãi

Tin tức

Học viên chia sẻ

"Nhờ khoá brand, những kiến thức xây dựng và quản trị thương hiệu thực tế mà có lẽ nếu tự học, mình sẽ mất rất nhiều thời gian."

Phạm Minh Tấn

Product Marketing Specialist | Nutrilite, Amway

Từ góc độ agency, mình có thể hiểu rõ vấn đề của client, từ đó, đem tới giải pháp truyền thông hiệu quả hơn.

Trương Hà Sỹ Đan

Research Manager | Buzzmetrics

"Nhờ học tại AIM, mình hiểu được cách đặt nền móng cho thương hiệu và cách phát triển product concept chặt chẽ hơn"

Nguyễn Tạ Duy Thiện

Trainning Specialist | Cheese Coffee

"Mình được hệ thống hoá toàn bộ kiến thức marketing, làm việc có guideline rõ ràng chứ không việc dạy việc như trước kia."

Vũ Trọng Thiên Trang

Senior Marketing Executive | Marukame Udon

BME- Phạm Minh Tấn
BME-Trương Hà Sỹ Đan
HOM - Nguyễn Tạ Duy Thiện
BME-Vũ Trọng Thiên Trang