Khóa học

Chương trình học
Cấp độ
Khóa học
Khóa học
Content Marketing
Dùng sức mạnh của content để chinh phục trái tim người dùng

Khai giảng

29.02.2024

Dự kiến tốt nghiệp

04.04.2024

Thời lượng

10 buổi

Lịch học

Tối T3 - T5

Cấp độ

Đã có kinh nghiệm

Brand Management Excellence

Quy trình quản trị thương hiệu chuẩn mực từ các tập đoàn toàn cầu kết hợp tính ứng dụng tại thị trường Việt Nam

Khai giảng

04.03.2024

Dự kiến tốt nghiệp

12.04.2024

Thời lượng

13 buổi

Lịch học

Tối T2 - T4 - T6

Cấp độ

Đã có kinh nghiệm

Market Research
Dùng sức mạnh của nghiên cứu thị trường để tối ưu hóa quyết định kinh doanh

Khai giảng

04.03.2024

Dự kiến tốt nghiệp

27.03.2024

Thời lượng

9 buổi

Lịch học

Tối T2 - T4 - T6

Cấp độ

Đã có kinh nghiệm

Advanced Marketing Management
Khóa học marketing nâng cao cho cấp quản lý – định hình tư duy của Marketing Director

Khai giảng

05.03.2024

Dự kiến tốt nghiệp

23.04.2024

Thời lượng

12 buổi

Lịch học

Tối T3 - T5

Cấp độ

Đã có kinh nghiệm

Strategic Communication Planning
Thực hành tư duy chiến lược truyền thông marketing cùng các planners

Khai giảng

05.03.2024

Dự kiến tốt nghiệp

09.04.2024

Thời lượng

10 buổi

Lịch học

Tối T3 - T5

Cấp độ

Đã có kinh nghiệm

Data Analytics For Marketers
Phân tích và ứng dụng data để ra quyết định marketing

Khai giảng

27.03.2024

Dự kiến tốt nghiệp

19.04.2024

Thời lượng

9 buổi

Lịch học

Tối T2 - T4 - T6

Cấp độ

Đã có kinh nghiệm

Digital Planning
Lập kế hoạch digital marketing toàn diện dành cho cấp quản lý

Khai giảng

27.03.2024

Dự kiến tốt nghiệp

22.04.2024

Thời lượng

10 buổi

Lịch học

Tối T2 - T4 - T6

Cấp độ

Đã có kinh nghiệm

Performance Digital Marketing
Tối ưu hoá và quản lý đa kênh, nâng cao hiệu quả chiến dịch

Khai giảng

02.04.2024

Dự kiến tốt nghiệp

02.05.2024

Thời lượng

8 buổi

Lịch học

Tối T3 - T5

Cấp độ

Đã có kinh nghiệm

Social Commerce & Ecommerce
Tăng trưởng đột phá bằng kinh doanh online trên các nền tảng mạng xã hội và ecommerce

Khai giảng

03.04.2024

Dự kiến tốt nghiệp

29.04.2024

Thời lượng

10 buổi

Lịch học

Tối T2 - T4 - T6

Cấp độ

Đã có kinh nghiệm

Google Ads All In One
Nắm chắc kỹ thuật, cách chạy quảng cáo Google thực chiến

Khai giảng

06.05.2024

Dự kiến tốt nghiệp

03.06.2024

Thời lượng

10 buổi

Lịch học

Tối T2 - T4 - T6

Cấp độ

Đã có kinh nghiệm