Ưu đãi

Loading...
Ưu đãi cho học viên mới
Loading...
Đóng học phí sớm trước 15 ngày khai giảng
Ưu đãi cho học viên cũ
Loading...
Đóng học phí cho lần đăng ký tiếp theo
Tốt nghiệp xuất sắc khoá học Hands-on Marketing (HOM)
Ưu đãi cho nhóm học viên
Loading...
Đóng học phí theo nhóm từ hai thành viên trở lên
Ưu đãi combo khóa học
Loading...
Đóng học phí từ 2 khoá học hoặc 2 chương trình trở lên cùng 1 lúc
Đóng học phí Combo Kickstart
Trả góp
Loading...
Trả góp qua mPOS (tại AIM Academy)
Giảng viên giới thiệu
Loading...
Học viên được Giảng viên AIM Academy giới thiệu