Chính sách bảo mật

Các khái niệm

 • Aimacademy.vn, Vietnamyounglions.net, Aimjobs.vn, Elearning.aimacademy.vn, Dpm-ftu.aimacademy.vn (sau đây gọi là “Trang web AIM ACADEMY”)
 • Công Ty Cổ Phần Đào Tạo AIMACADEMY (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “AIM ACADEMY”)
 • “Cơ sở dữ liệu AIM ACADEMY” bao gồm tất cả các bài đăng, nội dung, quảng cáo việc làm đăng trên các trang web AIM ACADEMY, và/ hoặc tất cả thông tin/ hồ sơ của các ứng viên, học viên, và/ hoặc đơn đăng ký dự thi của các thí sinh, và/ hoặc thông tin của các các nhà tuyển dụng được đăng ký với AIM ACADEMY. 
 • “Dịch vụ AIM ACADEMY” là bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến đào tạo, e-learning, kết nối tuyển dụng, cuộc thi, giải thưởng được cung cấp bởi AIM ACADEMY. 
 • “Hồ sơ cá nhân” là các thông tin, CV cá nhân được tạo bởi Người dùng. 
 • “Bạn” và/ hoặc “Người dùng” và/ hoặc “Khách hàng” đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng bất kỳ khía cạnh nào của trang web AIM ACADEMY và/ hoặc các Dịch vụ AIM ACADEMY. 

AIM ACADEMY cam kết tôn trọng thông tin cá nhân của người sử dụng. AIM ACADEMY cố gắng cung cấp cho bạn trải nghiệm sử dụng an toàn. Quy Định Bảo Mật Thông Tin Người Dùng này đề cập đến và giải thích những vấn đề sau: 

 • Loại thông tin cá nhân của bạn được AIM ACADEMY xử lý khi bạn sử dụng các Dịch vụ AIM ACADEMY 
 • Cách thức AIM ACADEMY xử lý thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng các Dịch vụ AIM ACADEMY 
 • Mục đích AIM ACADEMY thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn 
 • Quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn 
 • Các bên thứ ba mà AIM ACADEMY có thể công bố thông tin cá nhân của bạn 
 • Tính bắt buộc hoặc tự nguyện đối với việc cung cấp thông tin cá nhân và hậu quả khi bạn từ chối cung cấp thông tin cá nhân trong trường hợp bắt buộc 
 • Cách thức AIM ACADEMY giữ gìn sự bảo mật và an ninh về thông tin cá nhân của bạn 

Bằng việc dùng các trang web của AIM ACADEMY, bạn đã đồng ý tuân thủ những quy định và những hoạt động được mô tả trong Quy Định Bảo Mật Thông Tin Người Dùng này. Nếu bạn không muốn chấp nhận các điều khoản trong Quy Định Bảo Mật Thông Tin Người Dùng này, bạn không nên tiếp tục sử dụng các Dịch vụ AIM ACADEMY. 

 1. Khi đăng ký Dịch vụ AIM ACADEMY 
  • Khi đăng ký bất cứ Dịch vụ nào của AIM ACADEMY, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định để thiết lập tài khoản, để xác thực danh tính theo quy định của pháp luật hiện hành. 
  • Bất cứ thông tin cá nhân nào do AIM ACADEMY yêu cầu được đánh dấu “Bắt buộc”, bạn phải cung cấp và đồng ý để AIM ACADEMY xử lý thông tin này. Nếu bạn không đồng ý cung cấp thông tin cá nhân này và/ hoặc không đồng ý để AIM ACADEMY xử lý thông tin theo quy định tại Quy Định Bảo Mật Thông Tin Người Dùng này, AIM ACADEMY sẽ không thể cung cấp các dịch vụ liên quan và việc đăng ký dịch vụ của bạn sẽ bị từ chối. 
 2. Từ việc bạn sử dụng các Dịch vụ AIM ACADEMY 
  • AIM ACADEMY thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ bạn khi bạn chọn lựa sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của AIM ACADEMY. Ví dụ về thông tin cá nhân mà AIM ACADEMY có thể thu thập trực tiếp từ bạn: Tên, email, điện thoại, ngày sinh, hình ảnh cá nhân, học vấn, sở thích, kinh nghiệm làm việc, số Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, số tài khoản, số bảo hiểm xã hội và các thông tin khác liên quan đến việc học, việc đăng ký dự thi, việc tham gia sự kiện, hoặc việc ứng tuyển của bạn.
  • Ngoài ra, AIM ACADEMY có thể thu thập thông tin về nhân khẩu như mã vùng, tuổi, người giới thiệu, giới tính, thu nhập và sở thích. Thỉnh thoảng AIM ACADEMY cũng có thể thu thập kết hợp của cả hai loại thông tin. Ví dụ tại một số phần trên các trang web thuộc AIM ACADEMY nơi AIM ACADEMY thu thập những thông tin cá nhân hoặc kết hợp giữa cá nhân và nhân khẩu là những trang bạn có thể mở tài khoản, đăng ký dùng một loại dịch vụ, đăng ký khoá học, đơn xin việc, tham dự một cuộc thi hoặc mua sản phẩm. 
  • AIM ACADEMY cũng có thể thu thập một vài thông tin nào đó về việc bạn sử dụng các trang web của AIM ACADEMY, như một số phần và những dịch vụ bạn truy cập. Hơn nữa, thông tin về phần cứng và phần mềm trong máy tính của bạn được hoặc có thể được AIM ACADEMY thu thập. Thông tin này có thể bao gồm mà không hạn chế địa chỉ IP, loại thông tin xem, tên miền, thời gian truy cập và những địa chỉ trang web tham khảo. 
  • Nếu bạn lựa chọn để thêm người giới thiệu trong hồ sơ xin việc, AIM ACADEMY sẽ yêu cầu tên, số điện thoại, email, vị trí công việc và các thông tin cụ thể khác của những người này. Thông tin này sẽ được đính kèm trong hồ sơ xin việc của bạn và nhà tuyển dụng có thể liên lạc họ để lấy thông tin tham khảo cho hồ sơ xin việc của bạn.
 1. AIM ACADEMY dùng “cookies” để giúp cá nhân hóa và tối ưu khả năng và thời gian trực tuyến. Một cookie là một trang văn bản được đặt trên đĩa cứng của bạn bởi một máy chủ của trang web. Cookie không được dùng để chạy chương trình hay đưa virus vào máy tính của bạn. Cookie được chỉ định vào máy tính của bạn và chỉ có thể được đọc bởi một máy chủ trang web trên miền được đưa ra cookie cho bạn. 
 2. Một trong những mục đích đầu tiên của cookie là cung cấp những tiện ích để tiết kiệm thời gian của bạn. Mục đích của một cookie là báo cho máy chủ trang web rằng bạn đã quay lại một trang web bạn từng đến. Ví dụ, nếu bạn cá nhân hóa những trang web thuộc AIM ACADEMY hay đăng ký dịch vụ, một cookie sẽ giúp AIM ACADEMY gợi lại thông tin riêng biệt về bạn (như tên truy cập, mật khẩu và những phần tham khảo). Nhờ sử dụng cookie, AIM ACADEMY có thể chuyển tải kết quả được nhanh và chính xác hơn, một trang web cá nhân hóa hơn. Khi bạn quay lại các trang web thuộc AIM ACADEMY, thông tin bạn cung cấp trước đây có thể được khôi phục lại, vì vậy bạn có thể dễ dàng sử dụng những đặc tính mà bạn yêu cầu. AIM ACADEMY cũng dùng cookie để theo dấu những lần nhấp chuột và cân bằng nội dung tải. 
 3. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những trình duyệt web đều tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể thay đổi những cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu bạn thích. Một cách khác nữa là bạn có thể thay đổi những cài đặt để nhận thông báo về mỗi lần chức năng cookie được bật lên và cho phép từ chối cookie mỗi lần như thế. Tuy nhiên, nếu bạn chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở cho việc thực hiện và ảnh hưởng không tốt đến trải nghiệm của bạn trên các trang web thuộc AIM ACADEMY. 
 1. Mục đích AIM ACADEMY xử lý thông tin cá nhân của bạn như sau: 
  • Xác định danh tính của bạn 
  • Liên lạc, gửi thông báo với bạn các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ AIM ACADEMY 
  • Đánh giá và/ hoặc xác định khả năng làm việc và mức độ tín nhiệm của bạn 
  • Cung cấp một trong các Dịch vụ hoặc nhiều Dịch vụ AIM ACADEMY mà bạn đã yêu cầu 
  • Điều hành và quản lý các Dịch vụ AIM ACADEMY đã cung cấp cho bạn 
  • Cải thiện các cơ hội đào tạo hay thay đổi công việc của bạn hoặc sắp xếp các Dịch vụ cụ thể cho bạn 
  • Xác minh trình độ học vấn và nghề nghiệp của bạn bằng việc liên lạc trường học/ cao đẳng/ đại học/ viện/ học viện/ các cơ quan/ công ty 
  • Xử lý đơn đăng ký trong quá trình sử dụng Dịch vụ AIM ACADEMY mà bạn đã yêu cầu 
  • Điều tra và giải quyết các khiếu nại hoặc thắc mắc khác mà bạn gửi đến AIM ACADEMY liên quan đến các Dịch vụ AIM ACADEMY 
  • Giám sát và cải thiện việc thực hiện các Dịch vụ AIM ACADEMY 
  • Hiểu về các nhu cầu thông tin và liên lạc của bạn để AIM ACADEMY nâng cao, cải tiến và điều chỉnh các Dịch vụ AIM ACADEMY 
  • Tiến hành nghiên cứu, phát triển và phân tích thống kê liên quan đến các Dịch vụ AIM ACADEMY để xác định xu hướng và phát triển các Dịch vụ mới đáp ứng sự quan tâm của bạn 
  • Hỗ trợ AIM ACADEMY am hiểu các lựa chọn duyệt thông tin ưu tiên của bạn để AIM ACADEMY có thể điều chỉnh nội dung phù hợp 
  • Phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận, giả mạo, lừa đảo, phá huỷ tài khoản, hoặc các hoạt động vi phạm pháp luật khác 
  • AIM ACADEMY có thể dùng tên bạn, tên hay logo của công ty bạn, hay thông tin khác về hoặc từ các quảng cáo tuyển dụng hoặc tài khoản xem hồ sơ ứng viên của bạn cho bất kỳ hay tất cả các mục đích tiếp thị của AIM ACADEMY. Ví dụ, các tên hay logo công ty có thể được dùng trong quảng cáo trên báo, thư gửi trực tiếp, phương tiện bán hàng, áp phích quảng cáo và các tài liệu khác liên quan đến các trang web thuộc AIM ACADEMY hay các tài sản khác của AIM ACADEMY.
 2. Bạn không thể hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích quy định tại Điều 1 – Mục IV nêu trên. Nếu bạn không đồng ý để AIM ACADEMY xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích trên, bạn phải chấm dứt thỏa thuận liên quan của bạn với AIM ACADEMY cho các Dịch vụ AIM ACADEMY và ngừng sử dụng các Dịch vụ do AIM ACADEMY cung cấp. 
 3. AIM ACADEMY sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn trước khi xử lý thông tin cá nhân ngoài các mục quy định tại Điều 1 – Mục IV. 
 4. Ngoài ra, AIM ACADEMY có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau: 
  • Thúc đẩy và giới thiệu đến bạn: 
   • Các Dịch vụ khác của AIM ACADEMY như: Giới thiệu khóa học, giới thiệu việc làm, giới thiệu cuộc thi/giải thưởng,  sự kiện, tin tức, nội dung hay… 
   • Các dịch vụ của các bên thứ ba mà AIM ACADEMY thấy phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Gửi đến bạn các tin nhắn chúc mừng và/ hoặc tin nhắn thông báo lỗi trên các trang web thuộc AIM ACADEMY và/ hoặc các thông tin Dịch vụ AIM ACADEMY. 
  • Gửi đến bạn các hướng dẫn, lời khuyên và thông tin khảo sát để tối đa hóa sự phát triển nghề nghiệp của bạn bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc sử dụng các Dịch vụ AIM ACADEMY. 
 5. Các trang web của AIM ACADEMY có một khu vực bạn có thể gửi lại thông tin phản hồi. Bất cứ thông tin phản hồi nào bạn gửi trong vùng này trở thành tài sản của AIM ACADEMY và AIM ACADEMY có thể dùng những thông tin phản hồi như thế (chẳng hạn những câu chuyện thành công) với mục đích thương mại hoặc liên hệ để cung cấp cho bạn nhiều thông tin hơn nữa. 
 6. Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, AIM ACADEMY có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của bạn khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Người dùng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của bạn. 
 1. Bạn có thể để hồ sơ/ thông tin của bạn trong Cơ sở dữ liệu AIM ACADEMY. Có hai cách để thực hiện: 
  • Bạn có thể lưu trữ hồ sơ của bạn trong Cơ sở dữ liệu AIM ACADEMY, nhưng không cho phép nhà tuyển dụng hoặc các đơn vị quảng cáo tìm kiếm hồ sơ này. Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng nó để nộp đơn xin việc trực tuyến, nhưng nhà tuyển dụng hoặc các đơn vị quảng cáo sẽ không có quyền truy cập để tìm kiếm thông qua Cơ sở dữ liệu AIM ACADEMY. 
  • Bạn có thể cho phép hồ sơ của bạn được tìm kiếm bởi những nhà tuyển dụng hoặc các đơn vị quảng cáo. Khi bạn lựa chọn để hồ sơ của mình được tìm kiếm, toàn bộ thông tin lý lịch và thông tin cá nhân của bạn sẽ hiển thị đối với các nhà tuyển dụng hoặc các đơn vị quảng cáo khi họ tải xuống qua Cơ sở dữ liệu AIM ACADEMY. 
 2. AIM ACADEMY hạn chế quyền truy cập vào Cơ sở dữ liệu AIM ACADEMY và chỉ dành cho những người đã đăng ký với các Dịch vụ AIM ACADEMY, những người này có thể giữ lại một bản sao của hồ sơ của bạn trong các tập tin hoặc cơ sở dữ liệu riêng của họ. 
 3. Khi chưa có sự đồng ý của AIM ACADEMY, các bên chưa được đề cập ở trên sẽ không được quyền truy cập vào Cơ sở dữ liệu AIM ACADEMY. Tuy nhiên, AIM ACADEMY không chịu trách nhiệm đối với việc lưu giữ, sử dụng hoặc tính bảo mật của hồ sơ của bất kỳ bên thứ ba nào. 
 4. Mặc dù quy định tại Điều 1 – Mục V, AIM ACADEMY có quyền truy cập đầy đủ đến hồ sơ của bạn cho mục đích quy định tại Điều 1 – Mục V để thực hiện các Dịch vụ AIM ACADEMY. 
 1. Bạn có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu AIM ACADEMY thực hiện việc này. Ví dụ: 
  • Bạn có thể kiểm soát người mà bạn muốn chia sẻ thông tin cá nhân. 
  • Bạn có thể xem lại và kiểm soát việc đăng ký của bạn đối với các Dịch vụ AIM ACADEMY. 
  • Bạn có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân và các mục ưa thích bất cứ lúc nào.
  • Bạn có thể lựa chọn không tiếp nhận bất cứ tài liệu quảng cáo, chương trình khuyến mãi nào từ AIM ACADEMY. 
  • Bạn cũng có thể đăng ký các Dịch vụ AIM ACADEMY bổ sung bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang chủ của AIM ACADEMY. 
 2. Nếu bạn là người sử dụng đã đăng ký và quên mật khẩu, bạn có thể nhận lại nó bằng cách gửi email và dùng tính năng “Forgot password”. Nhấn phím trên bất kỳ trang đăng nhập nào để yêu cầu gửi mật khẩu của bạn cho bạn. AIM ACADEMY không thể cung cấp mật khẩu của bạn theo các cách khác. 
 3. Bạn có thể xóa tài khoản của mình bất cứ lúc nào và khi đó AIM ACADEMY sẽ hủy tất cả quyền truy cập đến tài khoản và hồ sơ trong cơ sở dữ liệu. Việc xóa tài khoản của bạn sẽ không ảnh hưởng đến những hồ sơ mà bạn đã gửi đến các nhà tuyển dụng hoặc được lưu xuống bởi các nhà tuyển dụng. 
 4. Bạn có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến AIM ACADEMY. Khi tiếp nhận những phản hồi này, AIM ACADEMY sẽ xác nhận lại thông tin, trả lời lý do và hướng dẫn người khiếu nại khôi phục và bảo mật lại thông tin. Địa chỉ email liên hệ: contact@aimacademy.vn.
 1. AIM ACADEMY sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích quy định tại Mục IV bên trên và cho bất cứ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào. 
 2. Sau khi chấm dứt hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn, AIM ACADEMY, nhà cung cấp dịch vụ cho AIM ACADEMY có thể giữ lại thông tin (bao gồm thông tin trang cá nhân của bạn) và nội dung của người dùng trong khoảng thời gian hợp lý cho các mục đích sao lưu, lưu trữ và/ hoặc kiểm tra theo quy định của pháp luật Việt Nam. 
 1. Ngoài người quản trị các trang web hoặc cá nhân được uỷ quyền khác của AIM ACADEMY ra, bạn là người duy nhất được truy nhập đến thông tin cá nhân của mình. Đăng ký sử dụng của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy nhập trái phép. 
 2. AIM ACADEMY khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai. AIM ACADEMY không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại hay qua email tự nguyện. Để bảo đảm an toàn, bạn có thể thoát ra khỏi mạng ngay khi sử dụng xong các trang web. Điều này đảm bảo những người khác không thể truy nhập tới thông tin và thư từ cá nhân của bạn nếu bạn dùng chung máy tính với ai đó hoặc dùng máy tính ở nơi công cộng như thư viện hay quán cà phê internet. 
 3. AIM ACADEMY cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. AIM ACADEMY có quy trình kỹ thuật, hành chính và vật chất thích hợp để chống mất mát, trộm cắp và lạm dụng, cũng như chống lại việc truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và tiêu hủy thông tin. Thông tin nhạy cảm (như là số thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng) được nhập vào các dịch vụ cổng thanh toán của AIM ACADEMY hoặc đối tác thanh toán sẽ được mã hóa trong quá trình truyền tải thông tin bằng cách sử dụng công nghệ SSL. 
 4. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải qua internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Do đó, AIM ACADEMY không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc bảo mật trên AIM ACADEMY, bạn có thể liên hệ với AIM ACADEMY qua email contact@aimacademy.vn. 
 5. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân, AIM ACADEMY sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người có liên quan được biết. 
 6. Ngoài ra, bạn có trách nhiệm thông báo kịp thời cho AIM ACADEMY về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp. 
 1. Thông tin cá nhân đề cập ở Mục II trên đây có thể được công bố/ sử dụng bởi các bên thứ ba sau đây nhằm kết nối các Dịch vụ AIM ACADEMY và bạn đến các cơ hội phù hợp: 
  • Các nhà tuyển dụng/ doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự 
  • Các bên thứ ba ký hợp đồng với AIM ACADEMY để hỗ trợ AIM ACADEMY thực hiện tất cả hoặc một phần các Dịch vụ AIM ACADEMY cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, các dịch vụ sau:
   • Dịch vụ hồ sơ/ đánh giá 
   • Dịch vụ nghiên cứu thị trường và phân tích sử dụng trang web
   • Cung cấp các thông tin, khóa học, sự kiện phù hợp
  • Các đối tác chiến lược làm việc với AIM ACADEMY để cung cấp một trong các Dịch vụ AIM ACADEMY hoặc để hỗ trợ tiếp thị và giới thiệu tới người dùng AIM ACADEMY. 
  • Trường học/ cao đẳng/ đại học/ viện/ học viện mà bạn đã theo học hoặc người giới thiệu để xác minh trình độ học vấn của bạn
  • Các cơ quan/ công ty nơi bạn được công nhận trình độ chuyên môn
  • Các tư vấn viên của AIM ACADEMY khi có nhu cầu tìm hiểu cơ bản với mục đích tư vấn cho AIM ACADEMY
  • Bất cứ bên thứ ba nào sở hữu một phần hoặc tất cả tài sản hoặc việc kinh doanh của AIM ACADEMY (bao gồm các khách hàng và các khoản phải thu thương mại) nhằm mục đích hỗ trợ bên thứ ba tiếp tục cung cấp một phần hoặc toàn bộ các Dịch vụ AIM ACADEMY mà họ sở hữu 
  • Các trường hợp khác được cho phép theo quy định pháp luật về bảo mật dữ liệu 
 2. Ngoài những trường hợp ở trên, bạn sẽ được thông báo khi thông tin cá nhân của bạn có thể đi đến các bên thứ ba, và bạn sẽ được lựa chọn không chia sẻ thông tin này. 
 3. AIM ACADEMY không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được phép chia sẻ lại thông tin đã được cung cấp cho một bên khác hoặc sử dụng không đúng mục đích đã được ký kết trong hợp đồng với AIM ACADEMY. 
 1. Bạn có trách nhiệm cung cấp cho AIM ACADEMY các thông tin của bạn và cá nhân của người nào mà bạn cung cấp cho AIM ACADEMY một cách chính xác, không gây nhầm lẫn, đầy đủ và mới nhất, và có trách nhiệm cập nhật thông tin cá nhân này khi có sự sai lệch, nhầm lẫn, không đầy đủ và lỗi thời bằng cách liên lạc với AIM ACADEMY qua email contact@aimacademy.vn. Và bạn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin đã cung cấp.
 2. Trong trường hợp bạn có nhu cầu cung cấp thông tin cá nhân của một người nào đó cho AIM ACADEMY mà không phải là thông tin của bạn (ví dụ, người giới thiệu hoặc người bảo lãnh), bạn nên thông báo những người này về việc cung cấp thông tin cá nhân của họ cho AIM ACADEMY, nhằm đảm bảo sự đồng ý của họ cho việc cung cấp thông tin và để họ biết địa chỉ để tìm Quy Định Bảo Mật Thông Tin Người Dùng này trên các trang web của AIM ACADEMY. 
 3. AIM ACADEMY không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của bất kỳ cá nhân nào đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân được cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác. 
 1. AIM ACADEMY có thể cần chuyển thông tin cá nhân của bạn ra ngoài phạm vi địa phương của bạn nếu có bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ hoặc các đối tác chiến lược (“các công ty nước ngoài”) tham gia cung cấp một phần của một trong các Dịch vụ AIM ACADEMY. 
 2. Những dữ liệu của bạn sẽ được tích trữ và xử lý ở Việt Nam. Nếu bạn truy cập các trang web thuộc AIM ACADEMY bên ngoài Việt Nam, sử dụng trang các web này tức là bạn đã đồng ý chuyển tải dữ liệu của bạn ra khỏi nước bạn và đưa đến Việt Nam. 
 1. Các trang web thuộc AIM ACADEMY có thể chứa các liên kết đến các trang của bên thứ ba. AIM ACADEMY không chịu trách nhiệm đối với các trang web của các bên thứ ba này. Bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn sẵn có trên các trang đó sẽ không được hưởng lợi từ Quy Định Bảo Mật Thông Tin Người Dùng này và sẽ phụ thuộc vào chính sách bảo mật của bên thứ ba liên quan (nếu có). AIM ACADEMY không chịu trách nhiệm đối với những thực tiễn được triển khai bởi bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào được liên kết đến hoặc từ Dịch vụ AIM ACADEMY, bao gồm thông tin hoặc nội dung có trong đó. Xin lưu ý rằng khi bạn sử dụng liên kết để đi từ Dịch vụ AIM ACADEMY đến trang web hoặc dịch vụ khác, Quy Định Bảo Mật Thông Tin Người Dùng của AIM ACADEMY không áp dụng đối với những trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba đó. Quá trình duyệt web và tương tác của bạn trên bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào, bao gồm trang web hoặc dịch vụ có liên kết trên trang web của AIM ACADEMY, phải tuân theo các quy định và chính sách của riêng bên thứ ba đó. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng AIM ACADEMY không có trách nhiệm và không có quyền kiểm soát đối với bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn cho phép truy cập vào nội dung của người dùng của mình. Nếu bạn đang sử dụng trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba và bạn cho phép trang web hoặc dịch vụ đó truy cập vào nội dung của mình, bạn phải tự chịu rủi ro khi thực hiện việc đó. 
 2. Bạn có thể truy cập vào các trang của AIM ACADEMY bằng cách sử dụng dịch vụ đăng nhập như là Facebook hoặc Google hoặc LinkedIn. Dịch vụ này sẽ xác thực danh tính của bạn và cung cấp cho bạn các tùy chọn để chia sẻ thông tin cá nhân nhất định với AIM ACADEMY như tên và địa chỉ email để nhập trước vào mẫu đăng ký của AIM ACADEMY. Các dịch vụ như Facebook hoặc Google hoặc LinkedIn cung cấp cho bạn các tùy chọn để đăng thông tin về các hoạt động của bạn trên trang web này trên trang hồ sơ cá nhân của bạn để chia sẻ với những người khác trong mạng lưới của bạn. 
 3. Các trang web của AIM ACADEMY bao gồm các tính năng truyền thông xã hội, chẳng hạn như các widget và nút like/ share/ comment, hoặc các chương trình tương tác mini chạy trên các trang web của AIM ACADEMY. Những tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn, trang mà bạn đang truy cập trên các trang web của AIM ACADEMY, và có thể cài đặt cookies để kích hoạt các tính năng hoạt động tốt. Các tính năng truyền thông xã hội và các widget được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc cung cấp trực tiếp trên các trang web của AIM ACADEMY. Sự tương tác của bạn với những tính năng này được quản lý bởi chính sách bảo mật của bên cung cấp.
 1. Khi sử dụng các Dịch vụ AIM ACADEMY, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của AIM ACADEMY như được mô tả ở phần trên (có thể thay đổi theo thời gian) trừ khi và cho đến khi bạn thông báo điều ngược lại với AIM ACADEMY qua email contact@aimacademy.vn. 
 2. Bên cạnh đó, bạn đồng ý với việc người giới thiệu, các trường học/ cao đẳng/ đại học/ viện/ học viện mà bạn đã theo học, các cơ quan/ công ty nơi bạn được công nhận trình độ chuyên môn và các nhà tuyển dụng công bố thông tin cá nhân của bạn với AIM ACADEMY. 

AIM ACADEMY không chủ định thu thập hoặc yêu cầu bất kỳ thông tin nào từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi hoặc không chủ ý cho phép những người đó đăng ký Dịch vụ. Dịch vụ và nội dung của Dịch vụ không nhắm tới trẻ em dưới 13 tuổi. Trong trường hợp AIM ACADEMY biết rằng mình đã thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự chấp thuận của cha mẹ, AIM ACADEMY sẽ xóa thông tin đó nhanh nhất có thể. Nếu bạn cho rằng AIM ACADEMY có thể có thông tin từ hoặc về trẻ dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với AIM ACADEMY. 

Nếu AIM ACADEMY quyết định thay đổi Quy Định Bảo Mật Thông Tin Người Dùng, AIM ACADEMY sẽ gửi những thay đổi đó để bạn biết những thông tin AIM ACADEMY tập hợp, cách thức AIM ACADEMY sử dụng thông tin, và những ai AIM ACADEMY tiết lộ thông tin. Nếu vào bất cứ lúc nào, bạn có thể đặt câu hỏi hay sự quan tâm về Quy Định Bảo Mật Thông Tin Người Dùng, hãy gửi email cho AIM ACADEMY tại địa chỉ contact@aimacademy.vn.

Aimacademy.vn, Vietnamyounglions.net, Aimjobs.vn, Elearning.aimacademy.vn, Dpm-ftu.aimacademy.vn là tên trang web của:

 • Công Ty Cổ Phần Đào Tạo AIMACADEMY
 • Địa chỉ: 146Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam
 • Điện thoại: (84) 93 1333 150.

Nếu bạn có câu hỏi về Quy Định Bảo Mật Thông Tin Người Dùng này, vui lòng gửi email tới địa chỉ contact@aimacademy.vn để được giải đáp nhanh nhất.