AIM ACADEMY

The treasure house
of talents

Kể từ khi thành lập vào năm 2011, AIM Academy đã và đang phát triển theo định hướng trở thành “kho tàng nhân tài” (The Treasure House of Talents) của ngành Marketing & Communication, với sứ mệnh phát triển nguồn nhân lực tương lai và nâng tầm ngành Marketing & Communication Việt Nam vươn đến các tiêu chuẩn quốc tế do Cannes Lions và Spikes Asia thiết lập. AIM Academy cũng là đại diện chính thức tại Việt Nam của hai Liên hoan Sáng tạo danh giá thế giới này.

Trên hành trình của mình, AIM Academy không ngừng nỗ lực với các hoạt động:

TRAINING

Đào tạo đại chúng: Chương trình đào tạo với chuẩn mực chuyên nghiệp được chứng nhận bởi Cannes Lions

Đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp: Chương trình đào tạo được thiết kế theo nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp

TALENTS

Vietnam Young Lions: Cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ uy tín nhất thuộc bản quyền của Cannes Lions

Talent Hunting: Kho tàng các tài năng sáng giá trong ngành Marketing & Communication, được phân khúc phù hợp với từng nhu cầu tuyển dụng