Khóa học

Chương trình học
Cấp độ
Khóa học
Khóa học
Creative Ideas
Sáng tạo một cách có chiến lược

Khai giảng

04.03.2024

Dự kiến tốt nghiệp

22.03.2024

Thời lượng

7 buổi

Lịch học

Tối T2 - T4 - T6

Cấp độ

Chưa có kinh nghiệm

Digital Platform Management
Hiểu digital marketing toàn diện với kiến thức cập nhật không ngừng

Khai giảng

08.03.2024

Dự kiến tốt nghiệp

25.03.2024

Thời lượng

8 buổi

Lịch học

Tối T2 - T4 - T6

Cấp độ

Chưa có kinh nghiệm

Hands-On Marketing
Nắm vững bản chất của marketing để ứng dụng vào tình huống doanh nghiệp

Khai giảng

12.03.2024

Dự kiến tốt nghiệp

28.03.2024

Thời lượng

8 buổi

Lịch học

Tối T3 - T5

Cấp độ

Chưa có kinh nghiệm

Modern PR
Trọn vẹn từ chiến lược đến chiêu thức PR hiện đại

Khai giảng

13.03.2024

Dự kiến tốt nghiệp

03.04.2024

Thời lượng

8 buổi

Lịch học

Tối T2 - T4 - T6

Cấp độ

Chưa có kinh nghiệm

Facebook Marketing
Thành thạo Facebook ads – kênh quảng cáo quyền lực nhất hiện nay.

Khai giảng

18.03.2024

Dự kiến tốt nghiệp

15.04.2024

Thời lượng

10 buổi

Lịch học

Tối T2 - T4 - T6

Cấp độ

Chưa có kinh nghiệm

Event & Activation Management
Làm chủ sự kiện và kích hoạt thương hiệu từ kế hoạch đến triển khai

Khai giảng

19.03.2024

Dự kiến tốt nghiệp

23.04.2024

Thời lượng

9 buổi

Lịch học

Tối T3 - T5

Cấp độ

Chưa có kinh nghiệm