AIM vừa cập nhật những ebook mới! Tải ngay nhé!

Xem ngay
Đăng nhập VI EN

logo logo

Elearning
VI EN

CÁC KHÓA HỌC

20 khóa học Marketing & Communication bao quát mọi phân ngành. Nếu vẫn chưa biết nên học marketing ở đâu, hãy đến ngay với AIM Academy.

TẤT CẢ KHOÁ HỌC

MARKETING MANAGEMENT

HANDS-ON MARKETING (HOM059) OFFLINE FRESH 02/10/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
ADVANCED MARKETING MANAGEMENT (AMM001) OFFLINE EXPERIENCED 19/10/2023 Thứ 3-5 BROCHURE ĐĂNG KÝ
BRAND MANAGEMENT EXCELLENCE (BME042) OFFLINE EXPERIENCED 06/10/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DATA ANALYTICS FOR MARKETERS (DAM014) OFFLINE EXPERIENCED 30/10/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MARKET RESEARCH (MR011) OFFLINE EXPERIENCED 16/11/2023 Thứ 3-5 BROCHURE ĐĂNG KÝ

CREATIVE COMMUNICATION

EVENT & ACTIVATION MANAGEMENT (EAM013) OFFLINE FRESH 23/10/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MODERN PR (MPR008) OFFLINE FRESH 11/12/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
STRATEGIC COMMUNICATION PLANNING (SCP040) OFFLINE EXPERIENCED 11/10/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
CREATIVE IDEAS (CI011) OFFLINE FRESH 04/10/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
CONTENT MARKETING (CM030) OFFLINE EXPERIENCED 10/10/2023 Thứ 3-5 BROCHURE ĐĂNG KÝ

DIGITAL MARKETING

SOCIAL COMMERCE & ECOMMERCE (SEC002) OFFLINE EXPERIENCED 03/10/2023 Thứ 3-5 BROCHURE ĐĂNG KÝ
FACEBOOK MARKETING (FBM025) OFFLINE FRESH 03/10/2023 Thứ 3-5 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLATFORM MANAGEMENT (DPM062) OFFLINE FRESH 02/10/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
GOOGLE ADS ALL IN ONE (GAA011) OFFLINE EXPERIENCED 16/10/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLANNING (DP019) OFFLINE EXPERIENCED 05/10/2023 Thứ 3-5 BROCHURE ĐĂNG KÝ
PERFORMANCE DIGITAL MARKETING (PDM024) OFFLINE EXPERIENCED 05/10/2023 Thứ 3-5 BROCHURE ĐĂNG KÝ

Bạn đang theo đuổi nghề Marketing
& Communication và muốn tìm hiểu
về các khóa học tại AIM Academy?

Tư vấn miễn phí