Khám phá kho ebook của AIM!

Xem ngay
Đăng nhập VI EN

logo logo

VI EN

CÁC KHÓA HỌC

20 khóa học Marketing & Communication bao quát mọi phân ngành. Nếu vẫn chưa biết nên học marketing ở đâu, hãy đến ngay với AIM Academy.

TẤT CẢ KHOÁ HỌC

MARKETING MANAGEMENT

HANDS-ON MARKETING (HOM049) OFFLINE FRESH 15/06/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
HANDS-ON MARKETING (HOM050) OFFLINE FRESH 04/08/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
HANDS-ON MARKETING (HOM051) OFFLINE FRESH 26/09/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
HANDS-ON MARKETING (ONLINE) (EHOM011) ONLINE FRESH 27/06/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
HANDS-ON MARKETING (ONLINE) (EHOM012) ONLINE FRESH 06/10/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
HANDS-ON MARKETING (ONLINE) (EHOM013) OFFLINE FRESH 19/12/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
WINNING AT E-COMMERCE (WAE008) OFFLINE FRESH 06/06/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
WINNING AT E-COMMERCE (WAE009) OFFLINE FRESH 23/08/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
WINNING AT E-COMMERCE (WAE010) OFFLINE FRESH 26/10/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
BRAND MANAGEMENT EXCELLENCE (BME036) OFFLINE EXPERIENCED 13/06/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
BRAND MANAGEMENT EXCELLENCE (BME037) OFFLINE EXPERIENCED 25/08/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
BRAND MANAGEMENT EXCELLENCE (BME038) OFFLINE EXPERIENCED 16/11/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MARKETING FOR MSME & START-UP (MMS007) OFFLINE EXPERIENCED 14/07/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MARKETING FOR MSME & START-UP (MMS008) OFFLINE EXPERIENCED 16/11/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MARKETING FOR MSME & START-UP (MMS009) OFFLINE EXPERIENCED 07/03/2023 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DATA ANALYTICS FOR MARKETERS (DAM009) OFFLINE EXPERIENCED 14/06/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DATA ANALYTICS FOR MARKETERS (DAM010) OFFLINE EXPERIENCED 15/08/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DATA ANALYTICS FOR MARKETERS (DAM011) OFFLINE EXPERIENCED 25/10/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MARKET INSIGHTS (MI009) ONLINE EXPERIENCED 09/08/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MARKET INSIGHTS (MI010) OFFLINE EXPERIENCED 21/12/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MARKET INSIGHTS (MI011) OFFLINE EXPERIENCED 19/04/2023 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ

CREATIVE & CONTENT

WRITING FOR IDEAS (WFI017) OFFLINE FRESH 06/06/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
WRITING FOR IDEAS (WFI018) OFFLINE FRESH 08/08/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
WRITING FOR IDEAS (WFI019) OFFLINE FRESH 27/09/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
STRATEGIC COMMUNICATION PLANNING (SCP031) ONLINE EXPERIENCED 02/06/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
STRATEGIC COMMUNICATION PLANNING (SCP032) OFFLINE EXPERIENCED 29/06/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
STRATEGIC COMMUNICATION PLANNING (SCP033) OFFLINE EXPERIENCED 18/08/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
CONTENT MARKETING (CM027) ONLINE EXPERIENCED 14/06/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
CONTENT MARKETING (CM028) OFFLINE EXPERIENCED 29/09/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
CONTENT MARKETING (CM029) OFFLINE EXPERIENCED 05/12/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ

DIGITAL MARKETING

DIGITAL PLATFORM MANAGEMENT (DPM054) OFFLINE FRESH 04/07/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLATFORM MANAGEMENT (DPM055) OFFLINE FRESH 08/09/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLATFORM MANAGEMENT (DPM056) OFFLINE FRESH 26/10/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLATFORM MANAGEMENT (ONLINE) (EDPM011) ONLINE FRESH 01/06/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
FACEBOOK MARKETING (FBM019) OFFLINE FRESH 13/06/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
FACEBOOK MARKETING (FBM020) OFFLINE FRESH 09/08/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
FACEBOOK MARKETING (FBM021) OFFLINE FRESH 12/10/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
GOOGLE ADS ALL IN ONE (GAA010) OFFLINE FRESH 15/06/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
GOOGLE ADS ALL IN ONE (GAA011) OFFLINE FRESH 16/08/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
GOOGLE ADS ALL IN ONE (GAA012) OFFLINE FRESH 28/09/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
LIVESTREAM COMMERCE (LC002) OFFLINE FRESH 18/07/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
LIVESTREAM COMMERCE (LC003) OFFLINE FRESH 18/10/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
LIVESTREAM COMMERCE (LC004) OFFLINE FRESH 08/02/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
SOCIAL COMMERCE (SC002) OFFLINE EXPERIENCED 20/06/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
SOCIAL COMMERCE (SC003) OFFLINE EXPERIENCED 15/09/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
SOCIAL COMMERCE (SC004) OFFLINE EXPERIENCED 05/12/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLANNING (DP016) ONLINE EXPERIENCED 11/07/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLANNING (DP017) OFFLINE EXPERIENCED 23/08/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLANNING (DP018) OFFLINE EXPERIENCED 26/10/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
PERFORMANCE DIGITAL MARKETING (PDM023) OFFLINE EXPERIENCED 26/07/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
PERFORMANCE DIGITAL MARKETING (PDM024) OFFLINE EXPERIENCED 12/09/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
PERFORMANCE DIGITAL MARKETING (PDM025) OFFLINE EXPERIENCED 10/11/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ

PR, EVENT & ACTIVATION

EVENT & ACTIVATION MANAGEMENT (EAM009) OFFLINE FRESH 02/06/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
EVENT & ACTIVATION MANAGEMENT (EAM010) OFFLINE FRESH 19/09/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
EVENT & ACTIVATION MANAGEMENT (EAM011) OFFLINE FRESH 08/12/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MODERN PR (MPR006) OFFLINE FRESH 01/06/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MODERN PR (MPR007) OFFLINE FRESH 16/08/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MODERN PR (MPR008) OFFLINE FRESH 23/11/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ

ACCOUNT MANAGEMENT

ACCOUNT MANAGEMENT (AM042) OFFLINE FRESH 02/08/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
ACCOUNT MANAGEMENT (AM043) OFFLINE FRESH 19/10/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
ACCOUNT MANAGEMENT (AM044) OFFLINE FRESH 15/12/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ

Bạn đang theo đuổi nghề Marketing
& Communication và muốn tìm hiểu
về các khóa học tại AIM Academy?

Tư vấn miễn phí