Ưu đãi 10% cho khóa học Google Ads All In One.

Xem ngay
Đăng nhập VI EN

logo logo

VI EN

CÁC KHÓA HỌC

20 khóa học Marketing & Communication bao quát mọi phân ngành. Nếu vẫn chưa biết nên học marketing ở đâu, hãy đến ngay với AIM Academy.

TẤT CẢ KHOÁ HỌC

MARKETING MANAGEMENT

HANDS-ON MARKETING (HOM045) OFFLINE FRESH 30/11/2021 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
HANDS-ON MARKETING (HOM046) OFFLINE FRESH 03/01/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
HANDS-ON MARKETING (HOM047) OFFLINE FRESH 03/03/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
HANDS-ON MARKETING (ONLINE) (EHOM007) ONLINE FRESH 01/11/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
HANDS-ON MARKETING (ONLINE) (EHOM008) ONLINE FRESH 14/12/2021 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
HANDS-ON MARKETING (ONLINE) (EHOM009) ONLINE FRESH 16/02/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
WINNING AT E-COMMERCE (WAE006) ONLINE FRESH 18/10/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
WINNING AT E-COMMERCE (WAE007) ONLINE FRESH 07/12/2021 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
WINNING AT E-COMMERCE (WAE008) OFFLINE FRESH 12/01/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
BRAND MANAGEMENT EXCELLENCE (BME032) ONLINE EXPERIENCED 04/11/2021 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
BRAND MANAGEMENT EXCELLENCE (BME033) OFFLINE EXPERIENCED 20/12/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
BRAND MANAGEMENT EXCELLENCE (BME034) OFFLINE EXPERIENCED 03/03/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MARKETING FOR MSME & START-UP (MMS006) ONLINE EXPERIENCED 28/10/2021 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MARKETING FOR MSME & START-UP (MMS007) ONLINE EXPERIENCED 06/12/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MARKETING FOR MSME & START-UP (MMS008) OFFLINE EXPERIENCED 13/01/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DATA ANALYTICS FOR MARKETERS (DAM006) ONLINE EXPERIENCED 03/11/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DATA ANALYTICS FOR MARKETERS (DAM007) ONLINE EXPERIENCED 28/12/2021 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DATA ANALYTICS FOR MARKETERS (DAM008) OFFLINE EXPERIENCED 23/02/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MARKET INSIGHTS (MI008) ONLINE EXPERIENCED 25/11/2021 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MARKET INSIGHTS (MI009) OFFLINE EXPERIENCED 03/01/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MARKET INSIGHTS (MI010) OFFLINE EXPERIENCED 15/03/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ

CREATIVE & CONTENT

WRITING FOR IDEAS (WFI014) ONLINE FRESH 06/12/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
WRITING FOR IDEAS (WFI015) OFFLINE FRESH 15/02/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
WRITING FOR IDEAS (WFI016) OFFLINE FRESH 23/03/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
STRATEGIC COMMUNICATION PLANNING (SCP028) ONLINE EXPERIENCED 08/11/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
STRATEGIC COMMUNICATION PLANNING (SCP029) OFFLINE EXPERIENCED 28/12/2021 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
STRATEGIC COMMUNICATION PLANNING (SCP030) ONLINE EXPERIENCED 30/03/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
CONTENT MARKETING (CM024) ONLINE EXPERIENCED 28/10/2021 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
CONTENT MARKETING (CM025) ONLINE EXPERIENCED 20/12/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
CONTENT MARKETING (CM026) ONLINE EXPERIENCED 15/02/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ

DIGITAL MARKETING

DIGITAL PLATFORM MANAGEMENT (DPM050) OFFLINE FRESH 30/11/2021 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLATFORM MANAGEMENT (DPM051) OFFLINE FRESH 29/12/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLATFORM MANAGEMENT (DPM052) OFFLINE FRESH 15/02/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLATFORM MANAGEMENT (ONLINE) (EDPM007) ONLINE FRESH 14/10/2021 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLATFORM MANAGEMENT (ONLINE) (EDPM008) ONLINE FRESH 15/11/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLATFORM MANAGEMENT (ONLINE) (EDPM009) ONLINE FRESH 16/12/2021 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
FACEBOOK MARKETING (FBM015) ONLINE FRESH 28/10/2021 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
FACEBOOK MARKETING (FBM016) ONLINE FRESH 15/12/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
FACEBOOK MARKETING (FBM017) OFFLINE FRESH 17/02/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
GOOGLE ADS ALL IN ONE (GAA008) ONLINE FRESH 22/11/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
GOOGLE ADS ALL IN ONE (GAA009) ONLINE FRESH 06/01/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
GOOGLE ADS ALL IN ONE (GAA010) OFFLINE FRESH 07/03/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
LIVESTREAM COMMERCE (LC001) OFFLINE FRESH 16/11/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
LIVESTREAM COMMERCE (LC002) OFFLINE FRESH 29/12/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
LIVESTREAM COMMERCE (LC003) OFFLINE FRESH 15/02/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
TIKTOK MARKETING (TM002) ONLINE FRESH 27/10/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
TIKTOK MARKETING (TM003) ONLINE FRESH 25/11/2021 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
TIKTOK MARKETING (TM004) OFFLINE FRESH 20/12/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
SOCIAL COMMERCE (SC001) OFFLINE EXPERIENCED 08/12/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
SOCIAL COMMERCE (SC002) OFFLINE EXPERIENCED 22/02/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
SOCIAL COMMERCE (SC003) OFFLINE EXPERIENCED 25/04/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLANNING (DP012) ONLINE EXPERIENCED 28/10/2021 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLANNING (DP013) OFFLINE EXPERIENCED 29/12/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLANNING (DP014) OFFLINE EXPERIENCED 19/04/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
PERFORMANCE DIGITAL MARKETING (PDM020) ONLINE EXPERIENCED 26/10/2021 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
PERFORMANCE DIGITAL MARKETING (PDM021) ONLINE EXPERIENCED 08/12/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
PERFORMANCE DIGITAL MARKETING (PDM022) OFFLINE EXPERIENCED 10/01/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ

PR, EVENT & ACTIVATION

EVENT & ACTIVATION MANAGEMENT (EAM007) OFFLINE FRESH 27/12/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
EVENT & ACTIVATION MANAGEMENT (EAM008) OFFLINE FRESH 15/03/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
EVENT & ACTIVATION MANAGEMENT (EAM009) OFFLINE FRESH 01/06/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MODERN PR (MPR005) ONLINE FRESH 25/11/2021 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MODERN PR (MPR006) OFFLINE FRESH 06/04/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MODERN PR (MPR007) OFFLINE FRESH 11/10/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ

ACCOUNT MANAGEMENT

ACCOUNT MANAGEMENT (AM040) ONLINE FRESH 23/11/2021 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
ACCOUNT MANAGEMENT (AM041) OFFLINE FRESH 03/01/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
ACCOUNT MANAGEMENT (AM042) OFFLINE FRESH 17/03/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ

Bạn đang theo đuổi nghề Marketing
& Communication và muốn tìm hiểu
về các khóa học tại AIM Academy?

Tư vấn miễn phí