Tham dự webinar về nghề PR tháng 12.

Xem ngay
Đăng nhập VI EN

logo logo

VI EN

CÁC KHÓA HỌC

20 khóa học Marketing & Communication bao quát mọi phân ngành. Nếu vẫn chưa biết nên học marketing ở đâu, hãy đến ngay với AIM Academy.

TẤT CẢ KHOÁ HỌC

MARKETING MANAGEMENT

HANDS-ON MARKETING (HOM045) OFFLINE FRESH 20/12/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
HANDS-ON MARKETING (HOM046) OFFLINE FRESH 16/02/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
HANDS-ON MARKETING (HOM047) OFFLINE FRESH 22/03/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
HANDS-ON MARKETING (ONLINE) (EHOM008) ONLINE FRESH 14/12/2021 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
HANDS-ON MARKETING (ONLINE) (EHOM009) ONLINE FRESH 16/02/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
HANDS-ON MARKETING (ONLINE) (EHOM010) OFFLINE FRESH 12/04/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
WINNING AT E-COMMERCE (WAE006) OFFLINE FRESH 13/12/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
WINNING AT E-COMMERCE (WAE007) OFFLINE FRESH 24/02/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
WINNING AT E-COMMERCE (WAE008) OFFLINE FRESH 09/05/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
BRAND MANAGEMENT EXCELLENCE (BME033) OFFLINE EXPERIENCED 20/12/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
BRAND MANAGEMENT EXCELLENCE (BME034) OFFLINE EXPERIENCED 03/03/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
BRAND MANAGEMENT EXCELLENCE (BME035) OFFLINE EXPERIENCED 30/05/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MARKETING FOR MSME & START-UP (MMS006) ONLINE EXPERIENCED 16/12/2021 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MARKETING FOR MSME & START-UP (MMS007) OFFLINE EXPERIENCED 02/03/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MARKETING FOR MSME & START-UP (MMS008) OFFLINE EXPERIENCED 05/05/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DATA ANALYTICS FOR MARKETERS (DAM007) OFFLINE EXPERIENCED 28/12/2021 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DATA ANALYTICS FOR MARKETERS (DAM008) OFFLINE EXPERIENCED 23/02/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DATA ANALYTICS FOR MARKETERS (DAM009) OFFLINE EXPERIENCED 19/04/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MARKET INSIGHTS (MI008) OFFLINE EXPERIENCED 21/12/2021 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MARKET INSIGHTS (MI009) OFFLINE EXPERIENCED 07/03/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MARKET INSIGHTS (MI010) OFFLINE EXPERIENCED 17/05/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ

CREATIVE & CONTENT

WRITING FOR IDEAS (WFI014) OFFLINE FRESH 06/12/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
WRITING FOR IDEAS (WFI015) ONLINE FRESH 28/12/2021 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
WRITING FOR IDEAS (WFI016) OFFLINE FRESH 07/03/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
STRATEGIC COMMUNICATION PLANNING (SCP028) ONLINE EXPERIENCED 15/12/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
STRATEGIC COMMUNICATION PLANNING (SCP029) OFFLINE EXPERIENCED 17/02/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
STRATEGIC COMMUNICATION PLANNING (SCP030) OFFLINE EXPERIENCED 20/04/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
CONTENT MARKETING (CM025) ONLINE EXPERIENCED 05/01/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
CONTENT MARKETING (CM026) OFFLINE EXPERIENCED 10/03/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
CONTENT MARKETING (CM027) OFFLINE EXPERIENCED 11/05/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ

DIGITAL MARKETING

DIGITAL PLATFORM MANAGEMENT (DPM050) OFFLINE FRESH 21/12/2021 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLATFORM MANAGEMENT (DPM051) OFFLINE FRESH 29/12/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLATFORM MANAGEMENT (DPM052) OFFLINE FRESH 15/02/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLATFORM MANAGEMENT (ONLINE) (EDPM009) ONLINE FRESH 20/12/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLATFORM MANAGEMENT (ONLINE) (EDPM010) ONLINE FRESH 24/02/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLATFORM MANAGEMENT (ONLINE) (EDPM011) ONLINE FRESH 06/04/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
FACEBOOK MARKETING (FBM016) OFFLINE FRESH 15/12/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
FACEBOOK MARKETING (FBM017) ONLINE FRESH 30/12/2021 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
FACEBOOK MARKETING (FBM018) OFFLINE FRESH 09/03/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
GOOGLE ADS ALL IN ONE (GAA008) ONLINE FRESH 27/12/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
GOOGLE ADS ALL IN ONE (GAA009) OFFLINE FRESH 01/03/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
GOOGLE ADS ALL IN ONE (GAA010) OFFLINE FRESH 04/05/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
LIVESTREAM COMMERCE (LC001) OFFLINE FRESH 20/12/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
LIVESTREAM COMMERCE (LC002) OFFLINE FRESH 28/02/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
LIVESTREAM COMMERCE (LC003) OFFLINE FRESH 10/05/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
SOCIAL COMMERCE (SC001) OFFLINE EXPERIENCED 20/12/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
SOCIAL COMMERCE (SC002) OFFLINE EXPERIENCED 24/02/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
SOCIAL COMMERCE (SC003) OFFLINE EXPERIENCED 25/04/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLANNING (DP012) OFFLINE EXPERIENCED 16/12/2021 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLANNING (DP013) OFFLINE EXPERIENCED 28/02/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLANNING (DP014) OFFLINE EXPERIENCED 05/05/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
PERFORMANCE DIGITAL MARKETING (PDM020) OFFLINE EXPERIENCED 17/12/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
PERFORMANCE DIGITAL MARKETING (PDM021) OFFLINE EXPERIENCED 22/02/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
PERFORMANCE DIGITAL MARKETING (PDM022) OFFLINE EXPERIENCED 11/04/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ

PR, EVENT & ACTIVATION

EVENT & ACTIVATION MANAGEMENT (EAM007) ONLINE FRESH 27/12/2021 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
EVENT & ACTIVATION MANAGEMENT (EAM008) OFFLINE FRESH 15/03/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
EVENT & ACTIVATION MANAGEMENT (EAM009) OFFLINE FRESH 01/06/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MODERN PR (MPR005) ONLINE FRESH 21/12/2021 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MODERN PR (MPR006) OFFLINE FRESH 06/04/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MODERN PR (MPR007) OFFLINE FRESH 11/10/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ

ACCOUNT MANAGEMENT

ACCOUNT MANAGEMENT (AM040) OFFLINE FRESH 21/12/2021 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
ACCOUNT MANAGEMENT (AM041) OFFLINE FRESH 28/02/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
ACCOUNT MANAGEMENT (AM042) OFFLINE FRESH 17/05/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ

Bạn đang theo đuổi nghề Marketing
& Communication và muốn tìm hiểu
về các khóa học tại AIM Academy?

Tư vấn miễn phí