Khám phá kho case study của AIM!

Xem ngay
Đăng nhập VI EN

logo logo

Elearning
VI EN

CÁC KHÓA HỌC

20 khóa học Marketing & Communication bao quát mọi phân ngành. Nếu vẫn chưa biết nên học marketing ở đâu, hãy đến ngay với AIM Academy.

TẤT CẢ KHOÁ HỌC

MARKETING MANAGEMENT

HANDS-ON MARKETING (HOM057) OFFLINE FRESH 12/06/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DATA ANALYTICS FOR MARKETERS (DAM013) ONLINE EXPERIENCED 07/06/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
BRAND MANAGEMENT EXCELLENCE (BME040) OFFLINE EXPERIENCED 07/06/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MARKETING FOR MSME & START-UP (MMS008) OFFLINE EXPERIENCED 28/06/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MARKET INSIGHTS (MI010) ONLINE EXPERIENCED 21/06/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ

CREATIVE COMMUNICATION

CREATIVE IDEAS (CI009) OFFLINE FRESH 21/06/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
STRATEGIC COMMUNICATION PLANNING (SCP038) OFFLINE EXPERIENCED 19/06/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
CREATIVE IDEAS ONLINE (ECI002) ONLINE FRESH 04/07/2023 Thứ 3-5 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MODERN PR (MPR007) OFFLINE FRESH 20/06/2023 Thứ 3-5 BROCHURE ĐĂNG KÝ
STRATEGIC COMMUNICATION PLANNING ONLINE (ESCP002) ONLINE EXPERIENCED 07/08/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
CONTENT MARKETING (CM029) OFFLINE EXPERIENCED 19/06/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
EVENT & ACTIVATION MANAGEMENT (EAM012) OFFLINE FRESH 01/08/2023 Thứ 3-5 BROCHURE ĐĂNG KÝ
ACCOUNT MANAGEMENT (AM045) OFFLINE FRESH 21/08/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ

DIGITAL MARKETING

FACEBOOK MARKETING (FBM024) OFFLINE FRESH 03/07/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLATFORM MANAGEMENT (DPM060) OFFLINE FRESH 21/06/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
GOOGLE ADS ALL IN ONE (GAA011) OFFLINE FRESH 26/06/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
SOCIAL COMMERCE & ECOMMERCE (SEC001) OFFLINE EXPERIENCED 21/06/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLANNING (DP019) OFFLINE EXPERIENCED 20/06/2023 Thứ 3-5 BROCHURE ĐĂNG KÝ
PERFORMANCE DIGITAL MARKETING (PDM024) OFFLINE EXPERIENCED 06/07/2023 Thứ 3-5 BROCHURE ĐĂNG KÝ

Bạn đang theo đuổi nghề Marketing
& Communication và muốn tìm hiểu
về các khóa học tại AIM Academy?

Tư vấn miễn phí