Ưu đãi cho doanh nghiệp.

Xem ngay
Đăng nhập VI EN

logo logo

Elearning
VI EN

CÁC KHÓA HỌC

20 khóa học Marketing & Communication bao quát mọi phân ngành. Nếu vẫn chưa biết nên học marketing ở đâu, hãy đến ngay với AIM Academy.

TẤT CẢ KHOÁ HỌC

MARKETING MANAGEMENT

HANDS-ON MARKETING (HOM053) OFFLINE FRESH 19/12/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
BRAND MANAGEMENT EXCELLENCE (BME039) OFFLINE EXPERIENCED 13/12/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DATA ANALYTICS FOR MARKETERS (DAM011) OFFLINE EXPERIENCED 15/12/2022 Thứ 3-5 BROCHURE ĐĂNG KÝ

CREATIVE & CONTENT

WRITING FOR IDEAS (ONLINE) (EWFI002) ONLINE FRESH 19/12/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
STRATEGIC COMMUNICATION PLANNING (SCP036) OFFLINE EXPERIENCED 01/02/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
CONTENT MARKETING (CM028) ONLINE EXPERIENCED 06/12/2022 Thứ 3-5 BROCHURE ĐĂNG KÝ

DIGITAL MARKETING

DIGITAL PLATFORM MANAGEMENT (DPM057) OFFLINE FRESH 26/12/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
FACEBOOK MARKETING (FBM022) OFFLINE FRESH 12/12/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
GOOGLE ADS ALL IN ONE (GAA012) OFFLINE FRESH 22/03/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
SOCIAL COMMERCE (SC003) OFFLINE EXPERIENCED 16/02/2023 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLANNING (DP017) OFFLINE EXPERIENCED 05/12/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
PERFORMANCE DIGITAL MARKETING (PDM024) OFFLINE EXPERIENCED 09/03/2023 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
PERFORMANCE DIGITAL MARKETING (ONLINE) (EPDM001) ONLINE EXPERIENCED 28/02/2023 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ

EVENT & ACTIVATION

EVENT & ACTIVATION MANAGEMENT (EAM011) OFFLINE FRESH 09/03/2023 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ

ACCOUNT MANAGEMENT

ACCOUNT MANAGEMENT (AM043) OFFLINE FRESH 12/12/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ

Bạn đang theo đuổi nghề Marketing
& Communication và muốn tìm hiểu
về các khóa học tại AIM Academy?

Tư vấn miễn phí