Khám phá kho ebook của AIM!

Xem ngay
Đăng nhập VI EN

logo logo

Elearning
VI EN

CÁC KHÓA HỌC

20 khóa học Marketing & Communication bao quát mọi phân ngành. Nếu vẫn chưa biết nên học marketing ở đâu, hãy đến ngay với AIM Academy.

TẤT CẢ KHOÁ HỌC

MARKETING MANAGEMENT

HANDS-ON MARKETING (ONLINE) (EHOM013) ONLINE FRESH 13/02/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
HANDS-ON MARKETING (HOM054) OFFLINE FRESH 22/02/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
BRAND MANAGEMENT EXCELLENCE (BME039) OFFLINE EXPERIENCED 16/02/2023 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MARKETING FOR MSME & START-UP (MMS008) OFFLINE EXPERIENCED 05/06/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MARKET INSIGHTS (MI010) OFFLINE EXPERIENCED 06/03/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DATA ANALYTICS FOR MARKETERS (DAM012) OFFLINE EXPERIENCED 28/02/2023 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ

CREATIVE COMMUNICATION

CREATIVE IDEAS (CI007) OFFLINE FRESH 06/02/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
CREATIVE IDEAS ONLINE (ECI001) ONLINE FRESH 28/02/2023 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MODERN PR (MPR007) OFFLINE FRESH 16/05/2023 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
STRATEGIC COMMUNICATION PLANNING (SCP036) OFFLINE EXPERIENCED 20/02/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
STRATEGIC COMMUNICATION PLANNING (ONLINE) (ESCP001) ONLINE EXPERIENCED 01/03/2023 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
CONTENT MARKETING (CM028) ONLINE EXPERIENCED 28/02/2023 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
EVENT & ACTIVATION MANAGEMENT (EAM011) OFFLINE FRESH 06/03/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
ACCOUNT MANAGEMENT (AM044) OFFLINE FRESH 03/04/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ

DIGITAL MARKETING

DIGITAL PLATFORM MANAGEMENT (DPM057) OFFLINE FRESH 15/02/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLATFORM MANAGEMENT (ONLINE) (EDPM014) ONLINE FRESH 21/03/2023 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
FACEBOOK MARKETING (FBM022) OFFLINE FRESH 06/02/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
GOOGLE ADS ALL IN ONE (GAA011) OFFLINE FRESH 13/03/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MULTICHANNEL COMMERCE (MC001) OFFLINE EXPERIENCED 03/04/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLANNING (DP018) OFFLINE EXPERIENCED 22/03/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
PERFORMANCE DIGITAL MARKETING (PDM024) OFFLINE EXPERIENCED 27/02/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
PERFORMANCE DIGITAL MARKETING (ONLINE) (EPDM001) ONLINE EXPERIENCED 28/02/2023 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ

Bạn đang theo đuổi nghề Marketing
& Communication và muốn tìm hiểu
về các khóa học tại AIM Academy?

Tư vấn miễn phí