Khám phá kho case study của AIM!

Xem ngay
Đăng nhập VI EN

logo logo

Elearning
VI EN

CÁC KHÓA HỌC

20 khóa học Marketing & Communication bao quát mọi phân ngành. Nếu vẫn chưa biết nên học marketing ở đâu, hãy đến ngay với AIM Academy.

TẤT CẢ KHOÁ HỌC

MARKETING MANAGEMENT

HANDS-ON MARKETING (HOM051) OFFLINE FRESH 14/09/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
HANDS-ON MARKETING (HOM052) OFFLINE FRESH 24/11/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
HANDS-ON MARKETING (HOM053) OFFLINE FRESH 21/12/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
HANDS-ON MARKETING (ONLINE) (EHOM012) ONLINE FRESH 08/09/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
WINNING AT E-COMMERCE (WAE009) OFFLINE FRESH 13/09/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
WINNING AT E-COMMERCE (WAE010) OFFLINE FRESH 09/11/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
WINNING AT E-COMMERCE (WAE011) OFFLINE FRESH 20/12/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
BRAND MANAGEMENT EXCELLENCE (BME037) OFFLINE EXPERIENCED 16/08/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
BRAND MANAGEMENT EXCELLENCE (BME038) OFFLINE EXPERIENCED 16/11/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
BRAND MANAGEMENT EXCELLENCE (BME039) OFFLINE EXPERIENCED 09/02/2023 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MARKETING FOR MSME & START-UP (MMS007) OFFLINE EXPERIENCED 08/09/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DATA ANALYTICS FOR MARKETERS (DAM010) OFFLINE EXPERIENCED 28/09/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DATA ANALYTICS FOR MARKETERS (DAM011) OFFLINE EXPERIENCED 01/12/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DATA ANALYTICS FOR MARKETERS (DAM012) OFFLINE EXPERIENCED 13/02/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MARKET INSIGHTS (MI009) ONLINE EXPERIENCED 20/09/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ

CREATIVE & CONTENT

WRITING FOR IDEAS (WFI018) OFFLINE FRESH 24/08/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
WRITING FOR IDEAS (WFI019) OFFLINE FRESH 01/11/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
WRITING FOR IDEAS (WFI020) OFFLINE FRESH 07/12/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
STRATEGIC COMMUNICATION PLANNING (SCP033) ONLINE EXPERIENCED 29/08/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
STRATEGIC COMMUNICATION PLANNING (SCP034) OFFLINE EXPERIENCED 25/08/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
STRATEGIC COMMUNICATION PLANNING (SCP035) OFFLINE EXPERIENCED 30/11/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
CONTENT MARKETING (CM028) OFFLINE EXPERIENCED 15/09/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
CONTENT MARKETING (CM029) OFFLINE EXPERIENCED 05/12/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
CONTENT MARKETING (CM030) OFFLINE EXPERIENCED 23/02/2023 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ

DIGITAL MARKETING

DIGITAL PLATFORM MANAGEMENT (DPM055) OFFLINE FRESH 29/08/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLATFORM MANAGEMENT (DPM056) OFFLINE FRESH 27/10/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLATFORM MANAGEMENT (DPM057) OFFLINE FRESH 08/12/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
FACEBOOK MARKETING (FBM021) OFFLINE FRESH 28/09/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
FACEBOOK MARKETING (FBM022) OFFLINE FRESH 06/12/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
FACEBOOK MARKETING (FBM023) OFFLINE FRESH 22/02/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
GOOGLE ADS ALL IN ONE (GAA011) OFFLINE FRESH 14/09/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
GOOGLE ADS ALL IN ONE (GAA012) OFFLINE FRESH 07/12/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
GOOGLE ADS ALL IN ONE (GAA013) OFFLINE FRESH 28/02/2023 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
LIVESTREAM COMMERCE (LC002) OFFLINE FRESH 19/09/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
LIVESTREAM COMMERCE (LC003) OFFLINE FRESH 15/11/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
LIVESTREAM COMMERCE (LC004) OFFLINE FRESH 08/02/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
SOCIAL COMMERCE (SC002) OFFLINE EXPERIENCED 24/08/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
SOCIAL COMMERCE (SC003) OFFLINE EXPERIENCED 22/11/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
SOCIAL COMMERCE (SC004) OFFLINE EXPERIENCED 20/02/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLANNING (DP017) OFFLINE EXPERIENCED 21/09/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLANNING (DP018) OFFLINE EXPERIENCED 12/12/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLANNING (DP019) OFFLINE EXPERIENCED 15/02/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
PERFORMANCE DIGITAL MARKETING (PDM023) OFFLINE EXPERIENCED 23/08/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
PERFORMANCE DIGITAL MARKETING (PDM024) OFFLINE EXPERIENCED 05/12/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
PERFORMANCE DIGITAL MARKETING (PDM025) OFFLINE EXPERIENCED 07/02/2023 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ

EVENT & ACTIVATION

EVENT & ACTIVATION MANAGEMENT (EAM010) OFFLINE FRESH 05/10/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
EVENT & ACTIVATION MANAGEMENT (EAM011) OFFLINE FRESH 08/12/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
EVENT & ACTIVATION MANAGEMENT (EAM012) OFFLINE FRESH 08/03/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ

ACCOUNT MANAGEMENT

ACCOUNT MANAGEMENT (AM042) OFFLINE FRESH 23/08/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
ACCOUNT MANAGEMENT (AM043) OFFLINE FRESH 07/12/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
ACCOUNT MANAGEMENT (AM044) OFFLINE FRESH 02/03/2023 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ

Bạn đang theo đuổi nghề Marketing
& Communication và muốn tìm hiểu
về các khóa học tại AIM Academy?

Tư vấn miễn phí