Khám phá kho ebook của AIM!

Xem ngay
Đăng nhập VI EN

logo logo

Elearning
VI EN

CÁC KHÓA HỌC

20 khóa học Marketing & Communication bao quát mọi phân ngành. Nếu vẫn chưa biết nên học marketing ở đâu, hãy đến ngay với AIM Academy.

TẤT CẢ KHOÁ HỌC

MARKETING MANAGEMENT

HANDS-ON MARKETING (HOM055) OFFLINE FRESH 11/04/2023 Thứ 3-5 BROCHURE ĐĂNG KÝ
HANDS-ON MARKETING ONLINE (EHOM015) ONLINE FRESH 05/04/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
BRAND MANAGEMENT EXCELLENCE (BME040) OFFLINE EXPERIENCED 22/05/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MARKETING FOR MSME & START-UP (MMS008) OFFLINE EXPERIENCED 05/06/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MARKET INSIGHTS (MI010) ONLINE EXPERIENCED 08/05/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DATA ANALYTICS FOR MARKETERS (DAM012) OFFLINE EXPERIENCED 13/04/2023 Thứ 3-5 BROCHURE ĐĂNG KÝ

CREATIVE COMMUNICATION

CREATIVE IDEAS ONLINE (ECI001) ONLINE FRESH 07/04/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MODERN PR (MPR007) OFFLINE FRESH 16/05/2023 Thứ 3-5 BROCHURE ĐĂNG KÝ
STRATEGIC COMMUNICATION PLANNING (SCP037) OFFLINE EXPERIENCED 13/04/2023 Thứ 3-5 BROCHURE ĐĂNG KÝ
STRATEGIC COMMUNICATION PLANNING ONLINE (ESCP002) ONLINE EXPERIENCED 07/08/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
CONTENT MARKETING (CM029) OFFLINE EXPERIENCED 19/06/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
EVENT & ACTIVATION MANAGEMENT (EAM011) OFFLINE FRESH 03/04/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
ACCOUNT MANAGEMENT (AM044) OFFLINE FRESH 20/04/2023 Thứ 3-5 BROCHURE ĐĂNG KÝ

DIGITAL MARKETING

DIGITAL PLATFORM MANAGEMENT (DPM058) OFFLINE FRESH 12/04/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLATFORM MANAGEMENT ONLINE (EDPM014) ONLINE FRESH 11/04/2023 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
FACEBOOK MARKETING (FBM023) OFFLINE FRESH 19/04/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
GOOGLE ADS ALL IN ONE (GAA011) OFFLINE FRESH 10/05/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MULTICHANNEL COMMERCE (MC001) OFFLINE EXPERIENCED 08/05/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLANNING (DP019) OFFLINE EXPERIENCED 16/05/2023 Thứ 3-5 BROCHURE ĐĂNG KÝ
PERFORMANCE DIGITAL MARKETING (PDM024) OFFLINE EXPERIENCED 10/05/2023 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ

Bạn đang theo đuổi nghề Marketing
& Communication và muốn tìm hiểu
về các khóa học tại AIM Academy?

Tư vấn miễn phí