Khóa học miễn phí Tap Into Social Commerce. Đăng ký ngay.

Xem ngay
Đăng nhập VI EN

logo logo

VI EN

CÁC KHÓA HỌC

20 khóa học Marketing & Communication bao quát mọi phân ngành. Nếu vẫn chưa biết nên học marketing ở đâu, hãy đến ngay với AIM Academy.

TẤT CẢ KHOÁ HỌC

MARKETING MANAGEMENT

HANDS-ON MARKETING (HOM046) OFFLINE FRESH 16/02/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
HANDS-ON MARKETING (HOM047) OFFLINE FRESH 22/03/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
HANDS-ON MARKETING (HOM048) OFFLINE FRESH 25/04/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
HANDS-ON MARKETING (ONLINE) (EHOM009) ONLINE FRESH 07/03/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
HANDS-ON MARKETING (ONLINE) (EHOM010) ONLINE FRESH 19/04/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
HANDS-ON MARKETING (ONLINE) (EHOM011) ONLINE FRESH 22/06/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
WINNING AT E-COMMERCE (WAE007) OFFLINE FRESH 24/02/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
WINNING AT E-COMMERCE (WAE008) OFFLINE FRESH 09/05/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
WINNING AT E-COMMERCE (WAE009) OFFLINE FRESH 26/07/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
BRAND MANAGEMENT EXCELLENCE (BME034) OFFLINE EXPERIENCED 03/03/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
BRAND MANAGEMENT EXCELLENCE (BME035) OFFLINE EXPERIENCED 30/05/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
BRAND MANAGEMENT EXCELLENCE (BME036) OFFLINE EXPERIENCED 25/08/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MARKETING FOR MSME & START-UP (MMS006) ONLINE EXPERIENCED 02/03/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MARKETING FOR MSME & START-UP (MMS007) OFFLINE EXPERIENCED 05/05/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MARKETING FOR MSME & START-UP (MMS008) OFFLINE EXPERIENCED 11/07/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DATA ANALYTICS FOR MARKETERS (DAM007) OFFLINE EXPERIENCED 08/03/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DATA ANALYTICS FOR MARKETERS (DAM008) OFFLINE EXPERIENCED 20/04/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DATA ANALYTICS FOR MARKETERS (DAM009) OFFLINE EXPERIENCED 21/06/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MARKET INSIGHTS (MI008) OFFLINE EXPERIENCED 14/03/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MARKET INSIGHTS (MI009) ONLINE EXPERIENCED 19/04/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MARKET INSIGHTS (MI010) OFFLINE EXPERIENCED 06/06/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ

CREATIVE & CONTENT

WRITING FOR IDEAS (WFI016) OFFLINE FRESH 07/03/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
WRITING FOR IDEAS (WFI017) OFFLINE FRESH 26/04/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
WRITING FOR IDEAS (WFI018) OFFLINE FRESH 15/06/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
STRATEGIC COMMUNICATION PLANNING (SCP029) OFFLINE EXPERIENCED 17/02/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
STRATEGIC COMMUNICATION PLANNING (SCP030) ONLINE EXPERIENCED 28/03/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
STRATEGIC COMMUNICATION PLANNING (SCP031) OFFLINE EXPERIENCED 21/04/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
CONTENT MARKETING (CM026) OFFLINE EXPERIENCED 10/03/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
CONTENT MARKETING (CM027) OFFLINE EXPERIENCED 11/05/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
CONTENT MARKETING (CM028) OFFLINE EXPERIENCED 28/07/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ

DIGITAL MARKETING

DIGITAL PLATFORM MANAGEMENT (DPM051) OFFLINE FRESH 21/02/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLATFORM MANAGEMENT (DPM052) OFFLINE FRESH 07/04/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLATFORM MANAGEMENT (DPM053) OFFLINE FRESH 25/05/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLATFORM MANAGEMENT (ONLINE) (EDPM010) ONLINE FRESH 24/02/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLATFORM MANAGEMENT (ONLINE) (EDPM011) ONLINE FRESH 06/04/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLATFORM MANAGEMENT (ONLINE) (EDPM012) ONLINE FRESH 08/06/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
FACEBOOK MARKETING (FBM017) OFFLINE FRESH 16/02/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
FACEBOOK MARKETING (FBM018) ONLINE FRESH 08/03/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
FACEBOOK MARKETING (FBM019) OFFLINE FRESH 07/04/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
GOOGLE ADS ALL IN ONE (GAA008) ONLINE FRESH 23/02/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
GOOGLE ADS ALL IN ONE (GAA009) OFFLINE FRESH 01/03/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
GOOGLE ADS ALL IN ONE (GAA010) OFFLINE FRESH 04/05/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
LIVESTREAM COMMERCE (LC002) OFFLINE FRESH 28/02/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
LIVESTREAM COMMERCE (LC003) OFFLINE FRESH 10/05/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
LIVESTREAM COMMERCE (LC004) OFFLINE FRESH 29/06/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
SOCIAL COMMERCE (SC001) OFFLINE EXPERIENCED 24/02/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
SOCIAL COMMERCE (SC002) OFFLINE EXPERIENCED 25/04/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
SOCIAL COMMERCE (SC003) OFFLINE EXPERIENCED 28/06/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLANNING (DP013) OFFLINE EXPERIENCED 28/02/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLANNING (DP014) ONLINE EXPERIENCED 30/03/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
DIGITAL PLANNING (DP015) OFFLINE EXPERIENCED 05/05/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
PERFORMANCE DIGITAL MARKETING (PDM021) OFFLINE EXPERIENCED 22/02/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
PERFORMANCE DIGITAL MARKETING (PDM022) OFFLINE EXPERIENCED 11/04/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
PERFORMANCE DIGITAL MARKETING (PDM023) OFFLINE EXPERIENCED 16/06/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ

PR, EVENT & ACTIVATION

EVENT & ACTIVATION MANAGEMENT (EAM008) OFFLINE FRESH 15/03/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
EVENT & ACTIVATION MANAGEMENT (EAM009) OFFLINE FRESH 01/06/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
EVENT & ACTIVATION MANAGEMENT (EAM010) OFFLINE FRESH 30/08/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MODERN PR (MPR005) ONLINE FRESH 01/03/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MODERN PR (MPR006) OFFLINE FRESH 16/05/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
MODERN PR (MPR007) OFFLINE FRESH 16/08/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ

ACCOUNT MANAGEMENT

ACCOUNT MANAGEMENT (AM040) OFFLINE FRESH 01/03/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ
ACCOUNT MANAGEMENT (AM041) OFFLINE FRESH 09/05/2022 Thứ 2-4-6 BROCHURE ĐĂNG KÝ
ACCOUNT MANAGEMENT (AM042) OFFLINE FRESH 12/07/2022 Thứ 3-5-7 BROCHURE ĐĂNG KÝ

Bạn đang theo đuổi nghề Marketing
& Communication và muốn tìm hiểu
về các khóa học tại AIM Academy?

Tư vấn miễn phí