Nguyễn Thanh Duy

Partnership Manager
Zalo
Anh Nguyễn Thanh Duy đang là giảng viên của khóa học DIGITAL PLATFORM MANAGEMENT – AIM Academy.
Khóa học giảng viên Nguyễn Thanh Duy đang giảng dạy tại AIM Academy:
Khóa học marketing nâng cao cho cấp quản lý – định hình tư duy của Marketing Director
Nắm chắc kỹ thuật, cách chạy quảng cáo Google thực chiến