Lê Hoàng Đạo

Strategic Planning Group Manager
Adtima
Anh Lê Hoàng Đạo đang là giảng viên của khóa học DIGITAL PLATFORM MANAGEMENT – AIM Academy.
Khóa học giảng viên Lê Hoàng Đạo đang giảng dạy tại AIM Academy:
Khóa học marketing nâng cao cho cấp quản lý – định hình tư duy của Marketing Director
Nắm chắc kỹ thuật, cách chạy quảng cáo Google thực chiến