ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Business Development – Hướng đi tất yếu của nghề Account

29.07.2021
09:30 –
12:00
Online

Miễn phí

Còn: 0 vé

Ngưng nhận đăng ký

Diễn giả

▪️ Chị Mai Cẩm Linh – Business Development Director, YouNet Media
▪️ Chị Nguyễn Thị Hoàng Lan – Director, Content+, Mindshare Vietnam
▪️ Anh Lê Minh Nhựt – Advertising Campaign Manager & TVC Producer, Thế Giới Di Động

Nội dung chương trình

Người ta thường ví von bộ phận Business Development (BD) như một “người đi săn” mang về những khách hàng, những mối quan hệ mới và mở rộng thị phần cho doanh nghiệp. Còn Account Management (AM) như “người nông dân” quản trị, chăm sóc những mối quan hệ đó. 

 

Nhưng với sự phát triển của ngành Marketing & Communication và của các agency, các Account – người quản trị khách hàng ngày càng cần có mindset “đi săn” của BD như một xu hướng tất yếu. Các agency sẽ mong đợi những Account đa năng hơn, quyết liệt hơn và đặc biệt là mang tư duy kinh doanh, sẵn sàng tìm kiếm nguồn khách hàng mới.

 

Webinar tháng 5 này của AIM Academy sẽ mang đến chủ đề rất hấp dẫn: “Business Development – Hướng đi tất yếu của nghề Account”. Bạn sẽ được gặp gỡ các speakers là những chuyên gia nhiều năm “chinh chiến”, thấu hiểu và nắm bắt những dịch chuyển của ngành.

 

▪️ Phần 1: Keynote presentation – Tương lai của agency và sự đòi hỏi tất yếu của business mindset

▪️ Phần 2: Panel discussion – Thảo luận về các vấn đề xoay quanh Business Development và Account Management 

▪️ Phần 3: Q&A – Giải đáp thắc mắc của người tham dự