ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Be Chic - "On-trend" TikTok cùng SONY WF-C500

17.03.2022
19:00 –
21:00
Online

Miễn phí

Còn: 0 vé

Ngưng nhận đăng ký

Diễn giả

Mr. Maya Võ – Creative Director – E-solution Media

Nội dung chương trình

Marketers được ví như người có “3 đầu 6 tay" khi phải chăm lo hàng trăm việc, từ sáng tạo, thực thi cho đến đo lường. Chính vì sự “luôn tay" này mà đôi khi chúng ta không còn thì giờ để giải quyết mọi thứ một cách “uyển chuyển” hơn, trong khi bản chất của nghề chính là sự quyện hòa giữa yếu tố khoa học và nghệ thuật. 

 

Hiểu được điều đó AIM Academy phối hợp cùng Sony trong khóa học mang đậm tính nghệ thuật hoàn toàn miễn phí – “Be Your Own Colors" gồm 4 sessions tương đương với 4 sắc thái: “Edgy, Bold, Calm, Chic” nhằm gợi mở thêm nhiều yếu tố tư duy nghệ thuật trong marketing, cả về tổng quát lẫn chi tiết.