Trần Văn Toàn - Đốc Tờ Ti

Former Creative Director
Dinosaur Vietnam
Đau khổ vì thất bại. Hoá dại vì thành công. Những đêm thức trắng thầm rủa “sếp ngu”. Những sớm cà phê gật gù sếp giỏi… Đó là những cung bậc cảm xúc đã diễn ra trong suốt 20 năm làm việc ở những agency danh tiếng: Stormeye, Y&R, Saatchi and Saatchi, Publicis, Lowe Vietnam, và Dinosaur. Tất cả những trải nghiệm đó sẽ được ĐỐC TỜ TI, Giám đốc sáng tạo của Dinosaur chia sẻ lại với các bạn trong khóa học Content Marketing và Writing For Ideas. ĐỐC TỜ TI có thể không phải chân lý. Nhưng kinh nghiệm anh chia sẻ sẽ giúp bạn rút ra chân lý cho riêng mình. Let’s go Thử có thể thắng. Không thử chắc chắn thua. Anh Đốc Tờ Ti – Trần Văn Toàn đang là giảng viên của 2 khóa học WRITING FOR IDEAS và, CONTENT MARKETING – AIM Academy.
Khóa học giảng viên Trần Văn Toàn – Đốc Tờ Ti đang giảng dạy tại AIM Academy:
Dùng sức mạnh của content để chinh phục trái tim người dùng