Trần Thụy Hoàng Trang

Managing Director
Golden PR
Đi lên từ vị trí phát triển chiến lược truyền thông, chị Trang đã gắn bó với Golden PR – 1 công ty thành viên của Golden Communication Group vốn rất am hiểu văn hoá bản địa và thực hiện thành công nhiều chiến dịch truyền thông cho các thương hiệu tên tuổi. Hiện nay, ở vị trí Vice Managing Director, chị Trang dẫn dắt đội ngũ chuyên gia PR năng động tại Golden PR tư vấn chiến lược và giải pháp PR cho các khách hàng tên tuổi như Momo, Samsung, Porsche, Comfort (Unilever)…. Chị Trần Thụy Hoàng Trang đang là giảng viên của khóa học MODERN PR – AIM Academy.
Khóa học giảng viên Trần Thụy Hoàng Trang đang giảng dạy tại AIM Academy:
Trọn vẹn từ chiến lược đến chiêu thức PR hiện đại