Trần Hoàng Vũ

Senior Shopper Marketing Manager – Total Modern Trade
Unilever
Từ khi hoàn thành chương trình MBA tại Tias School for Business and Society, Hà Lan, anh Vũ đã trải qua hơn 10 năm làm việc trong nhiều lĩnh vực như tài chính – ngân hàng tại HSBC, Standard Chartered; đến nghiên cứu thị trường tại InsightAsia, Nielsen; và hiện nay anh đang đảm nhiệm vị trí Brand Manager của Comfort và gần đây là Senior Shopper Marketing Manager – Total Modern Trade tại Unilever Việt Nam. Với trải nghiệm phong phú từ nhiều ngành hàng, từ agency đến client, từ tư vấn giải pháp cho khách hàng đến việc tự chủ ra quyết định… anh Vũ đã phát triển những kỹ năng nổi bật của một Brand Manager và Senior Shopper Marketing Manager như quản trị thương hiệu, nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu, hoạch định chiến lược, quản trị bộ danh mục sản phẩm, chiến lược tiếp thị thương mại, và phân khúc thị trường… Trong công việc anh đã đạt nhiều thành tích được ghi nhận qua những giải thưởng như giải nhất So You Think You Can Pitch – Nielsen và Whale done Award – Unilever.
Khóa học giảng viên Trần Hoàng Vũ đang giảng dạy tại AIM Academy:
Nắm vững bản chất của marketing để ứng dụng vào tình huống doanh nghiệp