Phạm Nhị Hà

Former Marketing Director
Anlene & Anmum Materna
Tốt nghiệp loại ưu với tầm bằng thạc sĩ về Marketing tại trường đại học Nottingham, chị Nhị Hà có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing và communication tại những tập đoàn lớn, điển hình là Masan, Nutifood, và CJ Foods. Trải qua thời gian phụ trách những nhãn hiệu nổi tiếng như Vĩnh Hảo, Vinacafé tại Masan; Nuti cafe tại Nutifood, Bibigo tại CJ Foods, chị Hà tự tin với những kỹ năng cao cấp như hoạch định chiến lược thương hiệu, phát triển sản phẩm mới, phân tích thị trường, quản trị danh mục sản phẩm, và truyền thông tích hợp.
Khóa học giảng viên Phạm Nhị Hà đang giảng dạy tại AIM Academy:
Quy trình quản trị thương hiệu chuẩn mực từ các tập đoàn toàn cầu kết hợp tính ứng dụng tại thị trường Việt Nam