Nguyễn Thanh Sang

Former Digital Performance Manager
Central Retail Vietnam
Anh Sang đã có kinh nghiệm dày dặn trong ngành Digital MKT và cũng là chuyên gia trong việc phân tích dữ liệu
Khóa học giảng viên Nguyễn Thanh Sang đang giảng dạy tại AIM Academy:
Nắm chắc kỹ thuật, cách chạy quảng cáo Google thực chiến