Nguyễn Kỳ Quân

Business Analyst & Trainer
BAC
Anh Kỳ Quân là chuyên gia phân tích nghiệp vụ và là giảng viên đào tạo về Business Analyst tại BAC, bên cạnh đó anh còn sở hữu một trung tâm đào tạo đào tạo ngoại ngữ Q-Academy . Anh tốt nghiệp Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp tại Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, với chuyên môn về lĩnh vực Finance and Data Analysis anh Quân đem vốn kiến thức quý báu của mình chia sẻ kinh nghiệm cho bộ phận kiểm toán, đội ngũ marketing tại các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam như Hotdeal; Younet Social; Lazada;… về kỹ năng thành thạo Excel, hỗ trợ họ trong việc khác liên quan đến việc thiết lập hệ thống kế toán, tài chính. Anh Nguyễn Kỳ Quân đang là giảng viên của khóa học DATA ANALYTICS FOR MARKETERS – AIM Academy.
Khóa học giảng viên Nguyễn Kỳ Quân đang giảng dạy tại AIM Academy:
Phân tích và ứng dụng data để ra quyết định marketing