Kiến thức được học giúp mình hệ thống được tốt hơn những bước ban đầu khi xây dựng chương trình. Mình kiểm tra được các phần liên quan âm thanh, ánh sáng trong sự kiện và rõ hơn về cách làm báo giá để làm việc được tối ưu nhất.