Khóa học đã giúp tôi hiểu được rằng một kế hoạch truyền thông chuẩn chỉnh cần có một lộ trình bài bản và sự phối hợp chắc chắn của nhiều bộ phận. Tôi nhận ra rằng mình cần có phương pháp hiệu quả trong việc tìm được “điểm chạm” mà thương hiệu đang tìm kiếm.