Am hiểu về kinh doanh, khả năng thích ứng cao và đội ngũ giảng viên dày dạn kinh nghiệm chính là những giá trị quý báu mà AIM Academy mang đến cho Lazada trong những chương trình đào tạo theo yêu cầu. Với sự hợp tác này, chúng tôi tin rằng các bạn trẻ năng động tại Lazada đã tiếp thu được lượng kiến thức và kỹ năng thực tế giúp ích cho họ trong việc phát triển sự nghiệp cũng như trên con đường học tập lâu dài.