Nhờ lớp học Facebook Marketing mà mình được trải nghiệm chiến dịch quảng cáo thực tế . Mình tin rằng việc học tại AIM sẽ giúp mình trau dồi kỹ năng và kiến thức cốt lõi để bước vào “sân chơi lớn digital”.