Chị và mọi người đi làm cả ngày, tối về còn phải đi học cũng đuối. Nhưng thầy giảng rất tận tình, lại vui vẻ nên bị cuốn theo, buổi học trở nên thú vị hơn, không còn mệt nữa