Lớp học này cung cấp cho mình nhiều kiến thức mới mẻ và bổ ích, cực kỳ có giá trị trong kế hoạch kinh doanh tiếp theo của mình. Mình rất ấn tượng bởi kiến thức chuyên môn vững chắc của giảng viên, truyền cho học viên rất nhiều kinh nghiệm quý giá.