Hiện tại mình đã chính thức được làm công việc marketing rồi, quá nhiều thứ mới mẻ, cực kỳ thử thách với mình và may mắn sao, mình đã lựa chọn AIM là “mentor” của mình ngay từ những ngày đầu.