Mình đã tham gia 2 khóa học Digital Platform Management và Performance Digital Marketing. Ngành marketing nói chung và công việc của mình nói riêng luôn luôn cần sự học hỏi và cập nhật kiến thức mới, nên mình chọn 2 khóa học đó để tăng thêm kiến thức cho bản thân.