Nhờ khóa học mà chị có cái nhìn tổng thể từ việc lên plan, content và chạy ads thế nào cho hiệu quả. Nhờ đó, chị đã giảm được “một nửa số tiền” cho mỗi tin nhắn khách hàng gửi về Fanpage và số khách hàng đã tăng lên đáng kể.