Mình ấn tượng nhất về giảng viên và nhớ nhất về các bạn học. Mỗi session mình học với các giảng viên khác nhau, cá nhân mình thấy là giảng viên nào cũng cố gắng hết sức “đả thông” kiến thức cho lớp. Có giảng viên rất cuốn hút và có giảng viên nói rất hệ thống. Quy chung, ai cũng cố gắng giải đáp thắc mắc của tất cả học viên.