Đối với em, ngành Marketing là một ngành hoàn toàn mới mẻ, bởi vì là trái ngành. Cho nên, em chọn AIM Academy làm nơi học Marketing như là văn bằng hai của em thay vì chọn học ở các trường đại học trong nước.