Red Bull - Data Analytics

Đề bài: Với vai trò là Chuyên gia Phân tích Kinh Doanh (BI Specialist) thuộc tập đoàn Red Bull, hãy dựa trên các dữ liệu được cung cấp để giải quyết 3 yêu cầu của Giám đốc Marketing.

Mời bạn điền form bên dưới để download bài tốt nghiệp này.