Fast Fashion Industry - Quantitative and Qualitative Research

Đề bài: Lập bản báo cáo thị trường (qualitative + quantitative) nhằm tìm hiểu thị hiếu của khách hàng mục tiêu và xây dựng định vị cho nhãn hiệu thời trang nhanh ABC

Mời bạn điền form bên dưới để download bài tốt nghiệp này.