Coolmate - Communication Plan

Đề bài: Đề xuất kế hoạch truyền thông trong 3 tháng giúp thương hiệu Coolmate ra mắt thành công dòng sản phẩm cho môn Gym - Coolmate For Gym.

Mời bạn điền form bên dưới để download bài tốt nghiệp này.