Cà Phê G9 - Marketing Plan

Đề bài: Lên kế hoạch marketing ra mắt sản phẩm mới cho thương hiệu cà phê G9 thúc đẩy độ nhận diện thương hiệu và tăng tỷ lệ dùng thử và lượng khách hàng tiềm năng.

Mời bạn điền form bên dưới để download bài tốt nghiệp này.