Ariel - Awaken The Lions - Digital Category

Đề bài: Phát triển một chiến dịch Integrated digitally-led cho Ariel, giúp thương hiệu truyền tải lời hứa chia sẻ công việc giặt giũ cùng với phụ nữ Việt Nam.

Mời bạn điền form bên dưới để download bài tốt nghiệp này.