Grab - Event & Activation Plan

Đề bài: Lên kế hoạch tổ chức một sự kiện lớn tại TP. HCM kỷ niệm Ngày tri ân các tài xế Grab.

Mời bạn điền form bên dưới để download bài tốt nghiệp này.