Cô Cà Chua - Communication Plan

Đề bài: Xây dựng chiến lược truyền thông cho thương hiệu Cô Cà Chua giúp khách hàng mục tiêu chuyển đổi từ việc sử dụng body care hoá chất sang sản phẩm sinh học.

Mời bạn điền form bên dưới để download bài tốt nghiệp này.