Baemin - Digital Plan

Đề bài: Triển khai một kế hoạch truyền thông giúp BAEMIN tiếp cận tới 1 triệu khách hàng tiềm năng cho dịch vụ cung cấp món ăn đêm.

Mời bạn điền form bên dưới để download bài tốt nghiệp này.