Ariel - Awaken The Lions - Marketers Category

Đề bài: Đề xuất chiến lược marketing giúp Ariel truyền tải lời hứa của thương hiệu về #ShareTheLoad (chia sẻ công việc giặt giũ) cùng với phụ nữ Việt Nam.

Mời bạn điền form bên dưới để download bài tốt nghiệp này.