AIM vừa cập nhật những ebook mới! Tải ngay nhé!

Xem ngay
Đăng nhập VI EN

logo logo

Elearning
VI EN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CÁC KHÁI NIỆM

  • Aimacademy.vn, Vietnamyounglions.net, Aimjobs.vn, Elearning.aimacademy.vn, Dpm-ftu.aimacademy.vn (sau đây gọi là “Trang web AIM ACADEMY”)
  • Công Ty Cổ Phần Đào Tạo AIMACADEMY (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “AIM ACADEMY”)
  • “Cơ sở dữ liệu AIM ACADEMY” bao gồm tất cả các bài đăng, nội dung, quảng cáo việc làm đăng trên các trang web AIM ACADEMY, và/ hoặc tất cả thông tin/ hồ sơ của các ứng viên, học viên, và/ hoặc đơn đăng ký dự thi của các thí sinh, và/ hoặc thông tin của các các nhà tuyển dụng được đăng ký với AIM ACADEMY. 
  • “Dịch vụ AIM ACADEMY” là bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến đào tạo, e-learning, kết nối tuyển dụng, cuộc thi, giải thưởng được cung cấp bởi AIM ACADEMY. 
  • “Hồ sơ cá nhân” là các thông tin, CV cá nhân được tạo bởi Người dùng. 
  • “Bạn" và/ hoặc “Người dùng” và/ hoặc “Khách hàng" đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng bất kỳ khía cạnh nào của trang web AIM ACADEMY và/ hoặc các Dịch vụ AIM ACADEMY.