Đỗ Bảo Kim

Head of Creative
Masan MEATLife
Chị Bảo Kim trước đây giữ vị trí Senior Creative Manager phát triển kinh nghiệm sâu rộng của mình tại Masan Consumer, chịu trách nhiệm giám sát hướng sáng tạo và chiến lược cho nhiều thương hiệu, bao gồm Chinsu, Nam Ngư và Omachi. Sự chuyên môn của chị trong ngành đã đem lại cho chị nhiều giải thưởng, bao gồm giải thưởng Masan Spearhead, một giải thưởng nội bộ của Tập đoàn Masan Sau đó, với kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng cáo và viết bài quảng cáo, chị Kim đã đầu quân cho các công ty agency hàng đầu như Chuo Senko Việt Nam và Bates 141, quản lý các thương hiệu như Rohto Mentholatum, Ajinomoto, Honda, Heineken và Mobifone. Hiện tại, chị trở rẽ hướng công việc của mình trở thành chiến lược gia sáng tạo nội dung, cố vấn kế hoạch marketing & truyền thông cho doanh nghiệp. Chị Đỗ Bảo Kim đang là giảng viên của khóa học CREATIVE IDEAS – AIM Academy.
Khóa học giảng viên Đỗ Bảo Kim đang giảng dạy tại AIM Academy:
Sáng tạo một cách có chiến lược