Phạm Quốc Tuấn

Group Brand Manager & Head of Digital Marketing
ECO PHARMA
Anh Tuấn có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạch định truyền thông kỹ thuật số, phụ trách nhiều nhãn hàng khác nhau như Manulife, ACB, Techcombank.. HTC, Unza (Romano, Enchanteur, Izzi), Akzo Nobel, Honda, Jadovie, Masan (Omachi, Vinacafe), Redbull, Pepsi (Poca), Orion (Chocopie, O’star, KhoaiTayo, MrO, Toonies), Sanofi, Pizza Hut, IDP – ACET, Sapporo, Panasonic. Kiến thức digital của anh trải rộng từ hoạch định chiến lược đến thực thi. Anh Tuấn đã từng nắm giữ những vị trí quan trọng như Digital Media Manager tại Mekong Communications Corp, Digital Media Lead tại DNA Digital, Digital Manager tại Havas Media, Associate Digital Media Director tại Hakuhodo, Chief Digital Officer tại Per-fectiv Vietnam, Head of Digital tại M.I.C, và hiện tại là Group Brand Manager & Head of Digital Marketing tại ECO PHARMA. Anh Phạm Quốc Tuấn đang là giảng viên của 2 khóa học DIGITAL PLATFORM MANAGEMENT và DIGITAL PLANNING – AIM Academy.
Khóa học giảng viên Phạm Quốc Tuấn đang giảng dạy tại AIM Academy:
Nắm vững bản chất của marketing để ứng dụng vào tình huống doanh nghiệp
Hiểu digital marketing toàn diện với kiến thức cập nhật không ngừng
Lập kế hoạch digital marketing toàn diện dành cho cấp quản lý