Digital tests

Bộ trắc nghiệm được chuẩn hóa về Marketing trên Facebook – mạng xã hội quyền lực nhất thế giới hiện nay.
Bộ trắc nghiệm về Digital Marketing tổng quan trước khi đi vào nghiên cứu một kênh chuyên sâu..
Bộ trắc nghiệm dành cho những ai đang tìm hiểu và thực chiến các loại hình quảng cáo trên Google.
Bộ trắc nghiệm tập trung vào Performance – tối ưu hóa đa kênh, nâng cao hiệu quả chiến dịch.