Tất cả nội dung học đối với mình đều rất bổ ích. Ngoài những kiến thức được truyền tải, mình còn có cơ hội được học hỏi, được giải đáp nhiều vấn đề còn thắc mắc trong công việc.