Với mình, khóa học SCP này không chỉ giúp mình chuẩn hóa hơn những gì đã biết, hiểu hơn những gì chưa biết ở một mức độ thực tế nhất, mà còn giúp mình có thêm rất nhiều cơ hội làm quen với các anh chị ở đủ mọi vị trí trong ngành marketing trên khắp cả nước.