Đến từ thị xã Ninh Hoà (Khánh Hoà), ước ao của Tiên là được tổ chức những sự kiện văn hoá lớn giúp cho đời sống tinh thần người dân quê hương phong phú hơn. Khóa học nhà AIM đã giúp Tiên hình dung được quy trình tổ chức sự kiện và vững tin hơn vào giấc mơ của mình.