Giảng viên làm em ấn tượng nhất ở lớp Google Ads là anh “Khánh Google”, những câu trả lời của anh đều mang tính thực tiễn cao và giúp em áp dụng được vào công việc