Mình đã nắm qua các kênh truyền thông nội dung, nhưng không sâu và đa dạng. Qua khoá học, mình có được cái nhìn toàn cảnh về content marketing, hiểu sâu brief, tự tin lên chiến lược content đa kênh, kiểm soát và đánh giá hiệu quả