Mình thực sự đã “fall in love với AIM” rồi, vì học tại AIM kiến thức rất tinh gọn nên mọi bài học dù có hai tiếng rưỡi thôi nhưng rất “đắt giá”. Dù chỉ học trong 8 buổi nhưng mình đã biết và áp dụng được rất nhiều thứ mới cho công việc.