Quá trình được training ở lớp đã hình thành cho mình một tư duy “nhìn mọi thứ theo cách chưa-bao-giờ”, giúp mình có khả năng tự đặt ra nhiều câu hỏi để kích thích não bộ “nhảy số”!