Individual

Paul Hồ
Vice President – Country Head of Organization & Talent Development
Lazada Vietnam
45168-42-Thumb-Testi-Paul-Ho
Thanh Nguyễn
Phó trưởng Văn phòng Giới thiệu sử dụng lao động
VCCI
45168-41-Thumb-Testi-Thanh-Nguyen
Kate Bayona-Garcia
General Manager
Leo Burnett Vietnam
45168-40-Thumb-Testi-Kate-Bayona-Garcia
Nguyen Thi Kieu Ngan
External Communication Department
Digiworld JSC
45168-39-Thumb-Testi-Nguyen-Thi-Kieu-Ngan
Ngọc Thi
Bộ phận PR
SAVICO
45168-38-Thumb-Testi-Ngoc-Thi
Lê Hoài Khanh
Senior Marketing Executive
Công ty TNHH 18 Fit – TLX Group
45168-37-Thumb-Testi-Le-Hoai-Khanh
Kim Hoa
Sinh viên Đại học Hoa Sen
45168-36-Thumb-Testi-Kim-Hoa
Triệu Gia Trân
Marketing Officer
AEON MALL Tân Phú
45168-35-Thumb-Testi-Trieu-Gia-Tran
Nguyễn Đàm Giao Tiên
Chủ doanh nghiệp
45168-34-Thumb-Testi-Nguyen-Dam-Giao-Tien
Nguyễn Phạm Anh Khoa
Freelancer
45168-33-Thumb-Testi-Nguyen-Pham-Anh-Khoa
Mai Nguyễn
Sinh viên
45168-32-Thumb-Testi-Mai-Nguyen
Đỗ Thị Việt Đông
Junior Copywriter
UREKA MEDIA VIETNAM
45168-31-Thumb-Testi-Do-Thi-Viet-Dong