Giới thiệu | AiiM

AIM ACADEMY – Marketing & Communications Hub for Training, Networking, and Global Exposure là hợp điểm của những giải pháp nhằm nâng tầm chuẩn mực của ngành Tiếp thị & Truyền thông tại Việt Nam thông qua đào tạo thực tế, giao lưu – kết nối, và các liên hoan quảng cáo sáng tạo toàn cầu.

Giám đốc

Phạm Thị Diệu Anh

Diệu Anh bắt đầu công việc trong lĩnh vực quảng cáo tại Ogilvy. Sau 3 năm Diệu Anh chuyển sang làm việc tại Leo Burnett và góp phần xây dựng công ty này trong vòng 11 năm. Vị trí cuối cùng của Diệu Anh tại đây là Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng (Director of Account Management). Diệu Anh tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh – Khoa Ngoại Thương và Thạc Sỹ Marketing tại Đại Học Tây Úc (University of Western Australia)

Giảng viên chủ nhiệm

Giảng viên bộ môn

Giảng viên khách mời

Nội dung đang cập nhật